O-STA

Pojasnilo glede kriminalistične preiskave v HSE d.o.o.

(Ljubljana, 20.11.2013) - Danes je v Holdingu Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) potekala preiskava Nacionalnega preiskovalnega urada, v kateri so preiskovali sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, po II. in I. odstavku 240. člena KZ-IB. Preiskava je povezana s tematiko malih delničarjev Premogovnika Velenje d.d. in nameravano prodajo delnic te družbe. V okviru preiskave je generalni direktor HSE Blaž Košorok sodeloval kot priča in mu ves čas trajanja postopka ni bila odvzeta prostost oz. ni bil pridržan.

Policiji je v okviru preiskovanih dejanj generalni direktor HSE izročil dokumentacijo, povezano s cenitvenimi poročili vrednosti družbe Premogovnik Velenje d.d., in zapisnike sej nadzornega sveta HSE d.o.o. od 1.1.2012 dalje.

"Preiskava je s strani NPU potekala korektno in profesionalno. Preiskovalcem sem vsebinsko predstavil predmet spora z malimi delničarji Premogovnika Velenje glede odkupa delnic te družbe. V HSE smo se že pred časom odločili, da zaenkrat ne bomo šli v nakup delnic v lasti malih delničarjev, saj bi bil ta neutemeljen in nepotreben, ekonomsko nesmotrn in bi HSE povzročil poslovno škodo," pravi Blaž Košorok, generalni direktor HSE d.o.o.