O-STA

Delnice Gorenja od 30. decembra 2013 tudi na Varšavski borzi

Velenje, Varšava/Poljska, 30. december 2013 - Gorenje, d. d., je 30. decembra 2013 začelo vzporedno kotacijo na Varšavski borzi vrednostnih papirjev. Od današnjega dne dalje je tako v trgovanje na Varšavski borzi vključenih vseh 22.104.427 navadnih delnic Gorenja, ki kotirajo tudi na Ljubljanski borzi. Vzporedna kotacija v Varšavi sledi dvema dokapitalizacijama, ki ju je Gorenje uspešno izvedlo v jesenskih mesecih letošnjega leta in v katerih je pridobilo nove tuje vlagatelje. S tem je lastniška struktura Gorenja postala še bolj mednarodna.

Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je ob pričetku vzporedne kotacije delnic v Varšavi poudaril: "Vstop na Varšavsko borzo je pomemben korak v strategiji razvoja Gorenja, s katerim krepimo ugled Gorenja kot mednarodnega igralca pri naših kupcih in poslovnih partnerjih. Je tudi nov korak v internacionalizaciji vseh vidikov našega poslovanja. Po internacionalizaciji prodaje, s katero smo začeli že pred 40 leti, in internacionalizaciji proizvodnje, smo z dokapitalizacijo na Poljskem in dvojno kotacijo v Varšavi dodatno internacionalizirali tudi naše financiranje."

V Gorenju so se za vstop na Varšavsko borzo odločili, ker gre za enega najbolj dinamičnih kapitalskih trgov v Evropi. Varšavska borza je tudi največja borza vrednostnih papirjev v Srednji in Vzhodni Evropi in že vrsto let med vodilnimi evropskimi borzami po številu javnih ponudb. Gorenje je 450. družba, ki je svoje delnice uvrstila v njeno kotacijo.

Pričetek trgovanja z delnicami Gorenja je pozdravil tudi predsednik uprave Varšavske borze Adam Maciejewski : "Prepričan sem, da bo Gorenjeva prisotnost na Varšavski borzi okrepila razvoj družbe in njen potencial za mednarodno širitev. Gorenjeva odločitev za ponudbo delnic oz. dokapitalizacijo na poljskem trgu potrjuje uspešnost izvajanja naše strategije, v skladu s katero v Varšavi gradimo stičišče kapitalskih trgov za Srednjo in Vzhodno Evropo. Naj bo ta simboličen zaključek leta z uvrstitvijo ene najzanimivejših družb v regiji v kotacijo napoved še močnejšega mednarodnega razvoja Varšavske borze ter vabilo drugim tujim družbam in vlagateljem na našo borzo."

Član uprave Gorenja za finance in ekonomiko dr.Peter Groznik je izpostavil: "Vzporedna kotacija na Varšavski borzi je prava odločitev za nadaljnji razvoj poslovanja Gorenja, saj nam omogoča širši dostop do mednarodnih kapitalskih trgov, dinamičnost poljskega kapitalskega trga in prepoznavnost Varšavske borze med tujimi vlagatelji pa odpirata možnosti za izboljšanje likvidnosti Gorenjeve delnice."

Lastniška struktura po dveh dokapitalizacijah še bolj mednarodna

Gorenje je k sodelovanju v obeh jesenskih dokapitalizacijah pritegnilo nekatere nove tuje vlagatelje. Lastniška struktura Gorenja je tako postala še bolj mednarodna in odraža globalnost poslovanja družbe, ki 95 % prihodkov ustvari izven Slovenije.

Med novimi delničarji je največji delničar japonska korporacija Panasonic, s katero je Gorenje sklenilo strateško partnerstvo, ki vključuje sodelovanje na področju razvoja, proizvodnje in prodaje. Panasonic je delnice v vrednosti 10 milijonov evrov pridobil že v prvi dokapitalizaciji in s tem izkazal zaupanje v zastavljeno poslovno sodelovanje. Po zaključku obeh dokapitalizacij ima Panasonic 10,50-odstotni lastniški delež in je drugi največji delničar Gorenja, takoj za Kapitalsko družbo, ki ima 18,09-odstotni lastniški delež. Na tretjem mestu je mednarodna finančna korporacija in članica Svetovne banke IFC, ki je v Gorenje lastniško vstopila leta 2010 in ima 8,49-odstotni lastniški delež.

Med novimi večjimi delničarji Gorenja iz tujine je poleg Panasonica še družba Universal Investment Capital S.L.. Gre za mednarodnega zasebnega investitorja špansko-nemškega porekla, ki deluje na področju naložb v različnih sektorjih, med njimi tudi na področju proizvodnje izdelkov široke potrošnje. Universal Investment Capital S.L. je 1.856.148 delnic v skupni vrednosti 8 milijonov evrov vpisal in vplačal tekom dokapitalizacijskih postopkov na Poljskem in pridobil 8,40-odstotni lastniški delež Gorenja.

V spodnji tabeli je prikazano pet največjih delničarjev Gorenja pred in po dokapitalizacijah v letošnjem letu:

DELNIČAR IN LASTNIŠKI DELEŽ
PRED IZVEDBO OBEH JESENSKIH DOKAPITALIZACIJ
DELNIČAR IN LASTNIŠKI DELEŽ
PO IZVEDBI OBEH JESENSKIH DOKAPITALIZACIJ
1.KAD22,22%KAD18,09 %
2.IFC11,80 %Panasonic10,50 %
3.Home Products Europe6,73 %IFC8,49 %
4.NFD5,10 %Universal Investment Capital8,40 %
5.Ingor4,99 %NFD5,09 %

Možnost tretje dokapitalizacije s konverzijo posojil v kapital

Gorenje lahko v skladu s skupščinskim sklepom do 23. avgusta 2014 izvede še tretjo dokapitalizacijo s konverzijo terjatev finančnih institucij iz naslova posojil v kapital družbe.