O-STA

Župan občine Velenje sprejel gospodarstvenike, podjetnike in obrtnike

Velenje, 30. januar 2014 - Včeraj je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič v veliki dvorani Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje sprejel gospodarstvenike, podjetnike in obrtnike iz mestne občine Velenje. Srečanje smo pripravili v okviru evropskega projekta CITY Impulses, ki je sofinanciran iz programa Slovenija-Avstrija in je namenjen spodbujanju podjetništva ter povečanju atraktivnosti mesta za prebivalce, obiskovalce in investitorje.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič se je udeležencem sprejema zahvalil za njihovo uspešno delo in prispevek k razvoju Velenja. Povedal je, da se dobro zaveda, koliko truda morajo za ohranitev konkurenčnosti in dobre rezultate vlagati v teh zahtevnih gospodarskih razmerah. Poudaril je, da pa se tudi Mestna občina Velenje zaveda svoje odgovornosti in vloge pri razvoju gospodarstva v občini, ki je predpogoj, da lahko lokalna skupnost napreduje tudi na vseh drugih področjih. Tudi zato si je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič ob nastopu funkcije za eno prednostnih nalog zadal znižanje komunalnega prispevka, ki smo ga v zadnjih treh letih v Velenju znižali že dvakrat. Med ukrepi za oblikovanje gospodarstvu, podjetništvu in obrti prijaznega okolja je župan izpostavil še ustanovitev Poslovne cone Rudarski dom, v kateri trenutno deluje devet mladih podjetij, ki skupaj zaposlujejo več kot 40 ljudi in lani sprejeti Odlok o spodbujanju podjetništva ter razpis za sofinanciranje novih naložb v podjetjih, za katerega smo lani namenili 50 tisoč evrov, letos pa je v proračunu Mestne občine Velenje za ta razpis predvidenih kar 200 tisoč evrov, namenjenih za nove naložbe, zaposlovanje ter sofinanciranje najemnin v mestnem središču. Župan je med drugim še povedal, da Mestna občina Velenje pripravlja strategijo za razvoj podjetništva in da bomo podjetništvo spodbujali tudi s pomočjo podjetniškega inkubatorja in gospodarskega središča. Mestna občina Velenje bo po županovih besedah v prihodnje še aktivnejša na področju privabljanja investitorjev, podpirala pa bo tudi tako imenovani "co-working" in socialno podjetništvo. Župan je v svojem nagovoru gospodarstvenikom, podjetnikom in obrtnikom dejal tudi, da je izjemno zadovoljen in ponosen, ker v velenjski občini deluje veliko perspektivnih, inovativnih in razvojno naravnanih podjetij, ki so tudi okoljsko in družbeno odgovorna. Ker je letošnje leto za Velenje jubilejno, saj mineva 55 let od odprtja novozgrajenega mestnega središča, je župan v svojem nagovoru omenil tudi podjetja, ki so z nastankom in rastjo mesta Velenje še posebej povezana in tu delujejo že več kot 55 let (Premogovnik Velenje, družba Gorenje, Esotech, Veplas).

V kulturnem delu programa sta se kot prispodoba uspešnega gospodarskega sodelovanja ter njegovih mnogoterih pozitivnih učinkov predstavila velenjski godalni kvartet Korunštrajh s solistom Davidom Špecom ter godalni kvartet "MISS" iz Valjeva, srbskega mesta, v katerem ima svojo tovarno velenjsko Gorenje.

Gostje sinočnjega županovega sprejema so kot pomembni ambasadorji Velenja prejeli značko z grbom Mestne občine Velenje in pred kratkim izdani arhitekturni vodič po Velenju, mestu moderne, ki je nastal v okviru projekta ATRIUM, sofinanciranega s strani programa Jugovzhodna Evropa.