O-STA

Informativna pisarna za svetovanje o izbiri malih komunalnih čistilnih naprav

Velenje, 4. februar 2014 - Komunalno podjetje Velenje uporabnike komunalnih dobrin in storitev obvešča, da so v prostorih Centralne čistilne naprave Šaleške doline (Primorska cesta 8 a) v Šoštanju odprli informativno pisarno, kjer bodo uporabniki lahko dobili vse informacije v zvezi z izbiro in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav.

Strokovnjaki s tega področja bodo v informativni pisarni uporabnikom na voljo vsako sredo med 14. in 17. uro.

Vsi lastniki hiš na območjih, kjer ni javne kanalizacije, morajo namreč do 31. decembra 2017 obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Ker je na tržišču ponudnikov malih komunalnih čistilnih naprav veliko, po kvaliteti in zmogljivosti pa se zelo razlikujejo, bodo strokovnjaki v informativni pisarni vsem, ki bodo to želeli, pomagali z nasveti.