O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Intenzivno vzpostavljanje prevoznosti vseh cest

Velenje, 7. februar 2014 - Na današnjem sestanku ožjega sestava velenjskega kriznega štaba so se dogovorili, da bodo danes in ves konec tedna vse ekipe, ki sodelujejo pri odpravljanju posledic naravne nesreče, vse moči usmerile v vzpostavljanje prevoznosti in varnosti vseh cest na območju mestne občine Velenje.

Posebej natančno bo v nedeljo dopoldan posebna komisija, sestavljena iz predstavnikov civilne zaščite ter vzdrževalcev cest in izvajalcev prevozov, pregledala in ocenila varnost cest, po katerih se opravljajo šolski prevozi. Predvidevamo, da naj bi v ponedeljek organizirani šolski prevozi povsod tekli po ustaljenem voznem redu.

Bomo pa dokončno odločitev o šolskih prevozih sprejeli v nedeljo, ko bomo prejeli poročilo terenskih ekip o razmerah na terenu ter poročilo komisije, ki bo ocenila prevoznost cest.

Občanke in občane, starše šoloobveznih otrok, ki za prevoz v šolo uporabljajo organiziran šolski prevoz, prosimo, da zadnje informacije o prevozih v nedeljo popoldan preverijo na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si ali na Facebook in Twitter profilih Mestne občine Velenje. Informacije bodo objavili tudi na Radiu Velenje in v nekaterih drugih sredstvih javnega obveščanja.