O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Poročilo o javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih programov in projektov

Velenje, 10. februar 2014 - Svetnice in svetniki so v torek, 4. februarja, na seji sveta prisluhnili tudi Poročilu o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v mestni občini Velenje za leto 2013.

"Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Mestna občina Velenje" je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen 28. decembra 2012. Razpis je bil odprt do 28. januarja 2013.

Razpisana so bila tri področja: kulturni programi in projekti ter založništvo.

Za izvedbo javnega razpisa je Mestna občina Velenje v proračunu za leto 2013 načrtovala 43.900 evrov, in sicer:

- za sofinanciranje programov kulturnih društev 20 tisoč evrov,

- za sofinanciranje kulturnih projektov 19.500 evrov in

- za sofinanciranje založniških projektov 4.400 evrov.

Na javni razpis je za vsa tri razpisna področja prispelo 72 prijav. Tri prijave so oddale osebe, ki do sofinanciranja niso upravičene in smo njihove prijave s sklepom zavrgli. Trinajst prijaviteljev je oddalo nepopolne prijave. Te smo pisno pozvali, naj v roku petih dni prijave dopolnijo in vsi so to tudi storili. Za eno od prijav smo pripravili sklep o ustavitvi postopka, saj nam je prijavitelj pisno posredoval odstop od prijave na razpis.

Popolnih je bilo 68 prijav in od teh smo sofinanciranje dodelili 47-im. Podprli smo 23 programov kulturnih društev, 21 kulturnih projektov in tri projekte s področja založništva. Preostalih 21 projektov (17 kulturnih projektov in štirje projekti s področja založništva) sofinanciranja ni bilo deležno, saj niso bili ocenjeni z zadostnim številom točk.

Vsi sofinancirani programi in projekti so bili tudi realizirani.

Za sofinanciranje kulturnih programov in projektov je Mestna občina Velenje v lanskem letu namenila 42.350 evrov, od tega za izvedbo programov kulturnih društev 20 tisoč evrov, za izvedbo kulturnih projektov 19.500 evrov in za izvedbo projektov s področja založništva 2.850 evrov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje