O-STA

S pomočjo javnih del do zaposlitve več kot 70 oseb

Velenje, 10. februar 2014 - Eden pomembnejših ukrepov za zmanjšanje brezposelnosti so tako imenovana javna dela. Ta se kot poseben program aktivne politike zaposlovanja izvajajo v okviru ukrepa ustvarjanja delovnih mest, namenjenega spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb.

V mestni občini Velenje bomo lahko na podlagi sprejetih ponudb za izbor programov javnih del za leto 2014 zaposlili 74 oseb, od tega 26 invalidnih oseb. Ker je javno povabilo Zavoda Republike Slovenije še vedno odprto, smo predložili še 5 novih ponudb za izbor programov javnih del za leto 2014.

V občinski upravi bo letos v programih javnih del sodelovalo 16 oseb, od tega 5 invalidnih. Delo bodo med drugim opravljali v mestni blagajni, centru ponovne uporabe, turistično-informacijskem centru ter na otroškem igrišču.

V okviru programa javnih del bodo brezposelne osebe delo dobile tudi v velenjskih javnih zavodih in organizacijah, ki delujejo na področju kulture in mladine. Za ti dve področji je bilo odobrenih 30 javnih del. Poleg dolgotrajno brezposelnih oseb bodo v organizacijah, ki delujejo na področju kulture in mladine, zaposlili tudi devet brezposelnih invalidnih oseb.

Prav tako so nam 28 javnih del odobrili na področju socialnega varstva in zdravstva. Na tem področju bo zaposlitev pridobilo 12 invalidnih oseb.

Udeležencem programov javnih del Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje zagotavlja 75 odstotkov sredstev za plače, sredstva za odpravnino ob upokojitvi, sredstva za prehrano med delom, sredstva za prevoz na delo in z dela ter sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda.

Zavod lahko za brezposelno osebo, ki je vključena v javna dela in je starejša od 55 let, ter za invalidno brezposelno osebo, katere invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa, zagotavlja še 30-odstotni delež tistega deleža plače, ki ga sicer krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del.

Zavod za programe javnih del, v katere so vključeni samo brezposelni invalidi, ter za programe, ki so namenjeni delu z romsko populacijo in v katere bo vključena najmanj polovica brezposelnih Romov, zagotavlja 95 % delež plač udeležencem.

Z vključitvijo brezposelnih oseb v javna dela Mestna občina Velenje povečuje zaposlitvene možnosti za brezposelne osebe ter zagotavlja višjo stopnjo delovne aktivnosti in socialne vključenosti občank in občanov.