O-STA

NLB ponovno uspešna pri organizaciji izdaje komercialnih zapisov

V NLB smo uspešno zaključili prodajo novih komercialnih zapisov družbe GEN-I, d.o.o. ter pričeli z aktivnostmi za organizacijo nove izdaje komercialnih zapisov družbe Telekom Slovenije, d.d.

Po izvedenih vplačilih s strani vlagateljev smo včeraj uspešno zaključili prodajo nove izdaje 12-mesečnih komercialnih zapisov družbe GEN-I, d.o.o. v skupni nominalni vrednosti 35 mio EUR. Izdaja komercialnih zapisov je bila s strani investitorjev odlično sprejeta, saj smo s strani zainteresiranih vlagateljev prejeli zavezujoče ponudbe za nakup v vrednosti čez 50 milijonov EUR. Obrestna mera izdanega komercialnega zapisa GEN02 znaša 3,8 % letno in je za 0,5 odstotne točke nižja od lanskoletne izdaje komercialnega zapisa GEN01. S komercialnimi zapisi GEN02 se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev.

V NLB v sodelovanju s slovenskimi podjetji nadaljujemo z organizacijo izdaj vrednostnih papirjev kot alternativnega načina financiranja. Pretekli teden smo pridobili mandat družbe Telekom Slovenije, d.d. za organizacijo izdaje 9-mesečnih komercialnih zapisov, do katere bo predvidoma prišlo v sredini marca 2014. Pričakovana vrednost izdaje naj bi znašala okvirno 50 mio EUR.

Korporativno komuniciranje