O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Demonstracijske delavnice za lastnike gozdov

Velenje, 14. februar 2014 - Zavod za gozdove Slovenije (Območna enota Nazarje, Krajevna enota Šoštanj) in Mestna občina Velenje organizirata demonstracijsko delavnico za lastnike gozdov z naslovom "Varno delo z motorno žago s poudarkom na obdelavi poškodovanega drevja".

Nedavna ledena ujma z žledom je v slovenskih gozdovih poškodovala veliko drevja. Še posebej močno so poškodovani listavci. Posek in spravilo poškodovanih dreves sta izjemno nevarno in naporno delo, zato bomo za lastnike gozdov z območja mestne občine Velenje organizirali demonstracijsko delavnico. Demonstracijo dela bodo izvedli profesionalni sekači in učitelji Srednje gozdarske in lesarske šole iz Postojne.

Prva demonstracija bo v torek, 18. februarja 2014, ob 8.45. Zbirno mesto za udeležence delavnice bo pri trgovini v Gaberkah. Vsi, ki se nameravajo udeležiti demonstracijske delavnice, morajo obvezno imeti s sabo varnostno čelado.

Prijave za udeležbo na delavnici sprejemata revirna gozdarja Janez Žgavec in Dean Kregar (telefonski številki: 041 657 625, 041 657 621).

Naslednja delavnica bo potekala v torek, 25. februarja 2014.