O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov na Trgu mladosti (ob novi garažni hiši)

Velenje, 14. februar 2014 - Mestna občina Velenje je danes v Uradnem listu Republike Slovenije (št. 12/2013) in na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Priložnosti/Javne objave) objavila Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem (Prenova mestnega središča Velenja - LEPICENTER - Projekt Promenada).


V najem bomo oddali dva poslovna prostora na Trgu mladosti v Velenju (ob novi garažni hiši), in sicer:

  • poslovni prostor P2 v izmeri 48,66 m2 z možnostjo postavitve letnega vrta v približni izmeri 20 m2 in
  • poslovni prostor P3 v izmeri 90,43 m2 z možnostjo postavitve letnega vrta v približni izmeri 30 m2 .

Poslovni prostor P2 se oddaja v najem za opravljanje poslovne dejavnosti, pri čemer bo imela prednost pri izbiri gostinska dejavnost, medtem ko se poslovni prostor P3 oddaja izključno za opravljanje gostinske dejavnosti, katere nosilec se zaveže tudi k organiziranju kulturnih in zabavnih prireditev.

Poslovni prostori so zgrajeni do tretje gradbene faze. Bodoči najemnik mora sam pridobiti Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, gradbeno dovoljenje za finalizacijo lokalov ter uporabno dovoljenje.

Izhodiščna najemnina za poslovne prostore znaša 6,5 evra za kvadratni meter mesečno (brez DDV). Poslovne prostore bomo v najem oddali za obdobje desetih let. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za najem obeh poslovnih prostorov. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so: ponujena mesečna najemnina, dejavnost oziroma dopolnilni program kulturnih in drugih prireditev ter dejavnosti v objektu in gastronomska ponudba.

Pridobitev uporabnega dovoljenja za objekte na prenovljeni velenjski promenadi je predvidena konec junija 2014. Bodoči najemniki bodo lahko po oddaji poslovnih prostorov v najem že začeli urejati potrebne upravne postopke in finalizacijo lokalov, da bodo lahko z obratovanjem v najetem poslovnem prostoru pričeli predvidoma 1. julija 2014.

Vsi zainteresirani ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo najkasneje do 3. marca 2014 na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Vse dodatne informacije in pojasnila lahko potencialni ponudniki dobijo pri Bojanu Čampi (telefonska številka: 03/8961 634; elektronski naslov bojan.campa@velenje.si), s katerim se lahko dogovorijo tudi za ogled prostorov.