O-STA

V NLB dvigujemo kakovost gospodarjenja s finančnimi instrumenti

Konec februarja bomo v NLB skladno z dolgoročno strategijo združevanja sorodnih dejavnosti prenesli dejavnost gospodarjenja s finančnimi instrumenti na družbo NLB Skladi, ki bodo s prenosom dejavnosti postali ena največjih družb za upravljanje v Sloveniji in regiji. Prenos je le del procesa celovite preobrazbe banke. Z njim bomo zagotovili racionalnejšo izrabo virov ter združili strokovno znanje in izkušnje na enem mestu, s čimer se bo za stranke še dodatno dvignila kakovost ponujene storitve.

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. so v 100 % lasti NLB d.d. in ostajajo strateška članica NLB Skupine. Predmet prenosa na družbo NLB Skladi bodo obstoječe pogodbe o gospodarjenju s finančnimi instrumenti, ki se bodo konec februarja avtomatično prenesle na družbo NLB Skladi kot predmet pravnega nasledstva. Prenos predstavlja prelomnico v zgodovini slovenske industrije vzajemnih skladov in upravljanja premoženja, saj bodo prvič dosežene pomembne ekonomije obsega, ki so za dolgoročno dobičkonost dejavnosti nujno potrebne. "Na enem mestu bodo združene dolgoletne izkušnje in visok nivo strokovnega znanja, ki bodo strankam omogočali optimalno razpršitev premoženja," poudarja Matej Rigelnik, vodja projekta centralizacije upravljanja premoženja in vodja upravljanja premoženja v NLB.

Več o prednostih prenosa dejavnosti gospodarjenja s finančnimi instrumenti na družbo NLB Skladi si lahko preberete na spletni strani www.nlbskladi.si.