O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Nov nepremičninski zakon

Velenje, 20. februar 2014 - Geodetska uprava Republike Slovenije je že poslala informativne izračune davka na nepremičnine, ki so bili izdelani z namenom seznanitve lastnikov s podatki o nepremičninah, evidentiranih v registru nepremičnin.

Podatke o nepremičninah, ki ne izkazujejo dejanskega stanja, lahko lastniki nepremičnin popravljajo že sedaj, in sicer s spletno aplikacijo "Spreminjanje podatkov registra nepremičnin" ali preko vprašalnikov registra nepremičnin, elaborata geodetske storitve ali neposredno na območnih geodetskih upravah.

Preko spleta lahko lastniki nepremičnin spremenijo vse podatke registra nepremičnin, razen podatkov o lastniku oziroma uporabniku nepremičnine in podatkov o legi, obliki in površini ter dejanski rabi stavb in delov stavb. Geodetsko upravo Republike Slovenije lahko pokličete tudi na brezplačno telefonsko številko 080 22 15.

V okviru projekta Simbioza bodo v sodelovanju z Geodetsko upravo Republike Slovenije izvedli brezplačne delavnice, kjer se bodo lahko udeleženci delavnic naučili vpogleda in spreminjanja podatkov s pomočjo "GURS aplikacije".

Delavnice bodo potekale v "Simbioza medgeneracijskem centru" na Dunajski 22 v Ljubljani (v stavbi Slovenijales) v naslednjih terminih:

- v petek, 21. februarja 2014, od 8. do 10. ure,

- v sredo, 26. februarja 2014, od 12. do 13. ure in

- v petek, 28. februar 2014, od 12. do 13. ure.

Vsi, ki bi se želeli udeležiti delavnic, se lahko prijavite na elektronski naslov mgc@simbioza.eu ali na telefonsko številko: 040 336 311.

Vsi udeleženci delavnic bodo lahko preko spletne aplikacije preverili podatke o novih vrednostih nepremičnin in te morebiti, ob ugotovitvi napake, tudi spremenili.

Na spletni strani Inženirske zbornice Slovenije (http://www.izs.si/) in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (http://www.ozs.si/) so objavljeni prispevki o novem nepremičninskem zakonu in davku, zakonu o energetiki ter o finančnih spodbudah za učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije.

Med drugim si lahko ogledate:

- Kako do prave vrednosti moje nepremičnine?

(http://izs.mitv.si/asset/9A3t26D3rX7AkjyDz)

- Optimiziranje nepremičnin v smislu novega Zakona o davku na nepremičnine! (http://ozs.mitv.si/asset/srxq2kaLraTqPgbMo)

- Kaj prinaša nov Energetski zakon? (http://izs.mitv.si/asset/FqaMLQqNe8Ecj56wR)

- Finančne spodbude za učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije! (http://ozs.mitv.si/asset/XznfocAJB4a54FfbF)