O-STA

Konferenca "Priznajmo neformalno"

V torek, 25. februarja 2014, bo v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šolstvo Masarykova cesta 16, Ljubljana), med 9.30 in 15.45 uro, v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije in partnerjev (Zavod Nefiks, e-Študentki Servis, Mreža Minvos, Zveza ŠKIS) in v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šolstvo potekala konferenca "Priznajmo neformalno".

Konferenca "Priznajmo neformalno" je nadaljevanje procesa, začrtanega z mednarodnim simpozijem "Priznavanje in vloga neformalnega izobraževanja", ki smo ga izvedli oktobra 2013 ter z resolucijo "Priznavanje neformalnega izobraževanja v Sloveniji", ki je bila sprejeta na simpoziju.

Resolucija govori o 4 nivojih priznavanja neformalnega izobraževanja, in sicer:

- Priznavanje neformalnega izobraževanja v formalnem izobraževanju.

- Priznavanje neformalnega izobraževanja v gospodarstvu in na trgu dela.

- Priznavanje neformalnega izobraževanja na sistemski ravni (ministrstva, pravna ureditev).

- Priznavanje neformalnega izobraževanja v mladinskem sektorju.

Mladi se v Sloveniji soočajo z veliko ovirami, tako pri vstopu na trg dela, pri uveljavljanju delovnih izkušenj, ki so jih pridobili s študentskim delom, ali pri priznavanju kompetenc, ki so jih pridobili zunaj programov formalnega izobraževanja. Odprava teh in še mnogo drugih ovir je jedro prizadevanj za priznavanje neformalnega izobraževanja v Sloveniji.

Na konferenci se bomo z vsakim od omenjenih nivojev ukvarjali v okviru delovnih skupin na katerih bomo naslavljali naslednja vprašanja in cilje:

- Kaj je potrebno storiti za implementacijo resolucije?

- Katere so ovire in kako jih presegati?

- Predlogi za akcijski načrt

- Potencialna ustanovitev delovnih skupin za posamezno področje

Partnerji, ki organiziramo konferenco "Priznavajmo neformalno" verjamemo, da je na področju priznavanja neformalnega izobraževanja nujna vzpostavitev sodelovanja s ključnimi deležniki na vseh 4-ih nivojih priznavanja, opredeljenih v resoluciji. Prepričani smo, da bomo lahko skupaj z njimi, na prihajajoči konferenci naredimo korak naprej na področju priznavanja neformalnega izobraževanja v Sloveniji.

Uvodnega dela konference se bo udeležil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo.

Konferenca je odprta za javnost.

Za dodatne informacije ali vprašanja vam je na voljo Borut Cink (041 897 616 ali pr@mss.si).

Vljudno vabljeni!

Mladinski svet SlovenijeProgram konference Priznajmo neformalno

9.00 - 9.30 - Prihod in registracija udeležencev

9.30 - 10.15 - Uvod v konferenco (nagovor ministra dr. Pikala)

10.15 - 10.30 - Odmor

10.30 - 12.30 - Delavnice (delo po skupinah)

Delavnica 1 - priznavanje NFI v formalnem izobraževanju

Delavnica 2 - priznavanje NFI v gospodarstvu in na trgu dela

Delavnica 3 - priznavanje NFI na sistemski ravni (ministrstva, pravna ureditev)

Delavnica 4 - priznavanje NFI v mladinskem sektorju

12.30 - 13.30 - Kosilo

13.30 - 14.30 - Plenarna razprava

Vidnost in prepoznavnost NFI med mladimi, v medijih, pri ključnih akterjih, pri starših, v družbi, itd. )

Predstavitev koncepta in načrtov MIZŠ na področju priznavanja in beleženja NFI

14.30 - 14.40 - Odmor

14.40 - 15.45 - Zaključni plenarni del konference

15.45 - Zaključek