O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Župan predsednico vlade poziva k ukrepanju glede izvajanja Zakona o davku na nepremičnine

Velenje, 26. februar 2014 - V Mestni občini Velenje ugotavljamo, da so odzivi občank in občanov na izvajanje Zakona o davku na nepremičnine zelo negativni in kažejo na velika odstopanja med uradnimi evidencami, ki so uporabljene kot osnova za obračun davka in dejanskim stanjem.

Pred sprejetjem zakona smo v Mestni občini Velenje v sodelovanju z Davčno upravo Republike Slovenije dosledno zaračunavali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki so ga naši občanke in občani vedno poravnali, sedaj pa so se mnogi med njimi znašli pred veliki težavami, ko davka ne zmorejo poravnati.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je zato na predsednico Vlade Republike Slovenije Alenko Bratušek v torek, 25. februarja 2014, naslovil dopis, v katerem jo poziva k ukrepanju. Ponovno je potrebno premisliti, ali finančni učinki Zakona o davku na nepremičnine res odtehtajo veliko, v veliki meri tudi upravičeno nezadovoljstvo državljank in državljanov, davčnih zavezancev. Predsednici vlade zato predlaga uvedbo dvoletnega moratorija na izvajanje tega zakona, do takrat pa naj se ponovno uveljavi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.


Predlaga tudi, da vlada primanjkljaj nadoknadi s "kriznim davkom", ki bo državljanke in državljane obremenil skladno z njihovim premoženjskim stanjem.