O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Seja Sosveta za izboljšanje varnosti občank in občanov

Velenje, 26. februar - V ponedeljek, 3. marca 2014, bo ob 16. uri v protokolarni sobi župana Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) seja Sosveta za izboljšanje varnosti občank in občanov Mestne občine Velenje.

Članice in člani sosveta bodo obravnavali naslednje točke:

  1. Potrditev Poslovnika Sosveta za izboljšanje varnosti občanov Mestne občine Velenje;
  2. Program dela Sosveta za izboljšanje varnosti občanov Mestne občine Velenje za leto 2014;
  3. Podrobna multimetodološka analiza življenja v Velenju;
  4. Letno poročilo Policijske postaje Velenje;
  5. Letno poročilo Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja;
  6. Letno poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje;
  7. Letno poročilo brezplačne pravno svetovalne službe;
  8. Razno.

Sejo bo vodil župan Mestne občine Velenje in predsednik Sosveta za izboljšanje varnosti občank in občanov Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Vljudno vabljeni,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje