O-STA

NLB Skladi: V naslednjih dveh letih pričakujemo 30 do 40 odstotno povečanje vrednosti enote premoženja podsklada NLB Skladi - Slovenija delniški

Na današnjem rednem srečanju z novinarji so v družbi NLB Skladi predstavili svoje borzne napovedi in širitev poslovanja družbe NLB Skladi na področje gospodarjenja s finančnimi instrumenti.

Slovenski delniški trg: v naslednjih dveh letih pričakujemo opazne rasti tečajev delnic.

Od avgusta 2012 dalje smo priča visoki rasti slovenskega borznega trga. Vrednost enote premoženja (VEP) podsklada NLB Skladi - Slovenija delniški je od najnižje vrednosti porasla že za več kot 50 odstotkov. "Ugodna vrednotenja, nestabilna lastniška struktura ter pričakovano krpanje proračuna z odprodajami državnih deležev so ključni razlogi za utemeljenost špekulacij o privatizaciji. Ocenjujemo, da je dejanska izvedba prodaj, precej verjetna" je povedal Blaž Hribar, CFA, vodja analiz NLB Skladov. V prid solidnim prihodnjim donosom slovenskih delnic pa ne govorijo izključno prevzemne zgodbe, temveč tudi vsebinski dejavniki. Pričakovano postopno popuščanje slovenskega bančnega krča ter okrevanje evropskega gospodarstva in posledično znižanje cen državnega zadolževanja (velja tudi za Slovenijo) so ključni za oblikovanje napovedi o višji gospodarski rasti in boljših poslovnih rezultatov slovenskih borznih družb. "V kolikor se bo slovenska politika vzdržala novih, za gospodarstvo bolečih posegov, kot so dodatno višanje davkov in nadaljnje visoko državno trošenje, pričakujemo v naslednjih dveh letih dodatno 30 - 40 odstotno povečanje VEP-a podsklada NLB Skladi - Slovenija delniški" je napovedal Hribar.

V 2014 NLB Skladi pričakujejo rast tečajev delnic. Najbolj naklonjeni delniškim naložbam v PIIGSS, previdno pri naložbah v razvijajoče se države.

Marko Bombač, CFA, višji upravitelj premoženja NLB Skladov, je predstavil napovedi za letošnje leto in aktualne dogodke na kapitalskih trgih. Po zelo dobrem borznem letu 2013 so v NLB Skladih tudi za letošnje leto naklonjeni naložbam v delnice. "Pričakujemo, da se bo okrevanje razvitih gospodarstev nadaljevalo, kar predstavlja relativno trdne temelje tudi za prihodnjo donosnost delnic družb, ki poslujejo v razvitem delu sveta. Najbolj smo ob ugodnem vrednotenju naklonjeni naložbam v PIIGSS regijo, ki po odpravi neravnotežij že okreva." Manj naklonjeni so za leto 2014 še vedno razvijajočim se trgom. "Monetarna ekspanzija ameriške in drugih najpomembnejših centralnih bank, ki je znižala obrestne mere vseh ročnosti, je v želji po višjih donosih spodbudila močne kapitalske prilive v razvijajoče se države. Ob solidnem okrevanju v ZDA že zmanjšujejo denarne spodbude gospodarstvu, kar pri vlagateljih znižujejo apetit po naložbah iz razvijajočih se držav in povzroča odliv kapitala nazaj v ZDA in preostali razviti svet". Kljub vsemu Bombač krize razvijajočih se trgov, podobne tisti iz devetdesetih let prejšnjega stoletja, ne pričakuje, saj te države že sprejemajo strukturne reforme za odpravo neravnotežij. Pretirano navdušenje nad naložbami v razvijajoča se gospodarstva pa kljub čedalje bolj ugodnim vrednotenjem še vedno odsvetuje.

Trg vzajemnih skladov, rezultati upravljanja in širitev poslovanja.

Mag. Kruno Abramovič, CFA, predsednik uprave NLB Skladov, je poudaril: "Leto 2013 je bilo zelo zahtevno za prodajo vzajemnih skladov. V NLB Skladih smo s prodajo zelo zadovoljni, saj smo imeli praktično edini pozitivno neto prodajo, ta je znašala +30,6 mio evrov." Visokim odlivom na trgu vzajemnih skladov smo bili priča kljub pozitivnim donosom, v letu 2014 pa pričakuje okrevanje tudi na področju prodaje vzajemnih skladov. Temu bodo botrovale predvsem že omenjene pozitivne pretekle donosnosti in nadaljevanje zniževanja obrestnih mer v bankah.

S koncem februarja NLB Skladi pričenjajo z opravljanjem storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti (individualno upravljanje premoženja). NLB Skupina bo tako na enem mestu združila storitve upravljanja premoženja za tretje osebe. Združitev prinaša tako stroškovne prihranke kot sinergije na področju stroke (analize in upravljanje na enem mestu ter znatna kadrovska okrepitev). "Pričakujemo, da bomo NLB Skladi s tem kmalu postali največja DZU v Sloveniji tudi po tržnem deležu, ne le po rasti tržnega deleža" je povedal Kruno Abramovič.

Korporativno komuniciranje NLB