O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Delovanje Odbora za pomoč občankam in občanom v letu 2013

Velenje, 26. februar 2014 - V letu 2013 se je Odbor za pomoč občankam in občanom v letu 2013 zaradi finančnih in socialnih stisk občank in občanov sestal šestkrat. Pomoč so namenili socialno ogroženim družinam in posameznikom za nakup hrane, plačilo položnic, nakup šolskih potrebščin, plačilo šolskih malic in prehranskih paketov, za letovanje otrok, zdravstvene storitve, za nakup urgentnega ultrazvoka in za pomoč družinam z bolnimi otroki.

Skupaj je bilo za pomoči v lanskem letu namenjenih 27.285,86 evra, na podračunu za dobrodelne namene Mestne občine Velenje pa smo v lanskem letu zbrali 543,82 evra, in sicer iz naslova obresti. V letu 2013 prihodkov s strani donacij fizičnih in pravnih oseb ni bilo.

31. decembra 2013 je bilo stanje na podračunu za dobrodelne namene 29.594,18 evra, kar je skoraj polovico manj sredstev kot pred letom dni, ko je bilo na podračunu 56.336,22 evra. V letu 2014 bo potrebno pridobiti dodatne donacije fizičnih in pravnih oseb, ki bodo tudi v prihodnje omogočale nemoteno pomoč občankam in občanom.

Odbor ima pri Banki Slovenije odprt podračun za dobrodelne namene št. 01333-6000000925, katerega skrbniki so člani Odbora za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje.

Za ugotavljanje upravičenosti do pomoči iz sredstev, zbranih na podračunu za dobrodelne namene, je imenovana posebna delovna skupina, ki tudi pripravlja sezname upravičencev do denarnih pomoči in jih predloži v potrditev odboru.

Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje je bil ustanovljen v letu 2009 z namenom, da bo uravnoteženo skrbel in koordiniral dobrodelne aktivnosti za pomoč posameznikom, družinam in skupinam. V odbor je župan Mestne občine Velenje imenoval Draga Kolarja (Aktiv delovnih invalidov Premogovnika Velenje), Kristino Kovač (Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje), Branko Drk (Društvo za boj proti raku Velenje), Viktorijo Meh (Društvo šaleških likovnikov), Barbaro Pokorny (Festival Velenje), Bojana Petreja (Društvo humoristov Velenje), Milico Kovač (Župnijska Karitas Velenje), Jožeta Kožarja (Območno združenje Rdečega križa Velenje), Lidijo Hartman Koletnik (Center za socialno delo Velenje), Tanjo Kontič (Zdravstveni dom Velenje), Amro Kadrič (Urad za javne finance in splošne zadeve) in Nevenko Lempl (Mestna občina Velenje).

Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje ter Poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2013 bo obravnavano na 26. seji Sveta Mestne občine Velenje konec meseca marca.