O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Svetovni dan Civilne zaščite

Velenje, 28. februar 2014 - Ob svetovnem dnevu Civilne zaščite, ki ga praznujemo 1. marca, želimo vsem pripadnikom sistema zaščite in reševanja predvsem varno opravljanje njihovih vsakodnevnih nalog. Osrednja slovesnost ob dnevu Civilne zaščite bo danes na Brdu pri Kranju, kjer bodo podelili državna odlikovanja Civilne zaščite Republike Slovenije. Vsem prejemnikom odlikovanj čestitamo, še posebej pa načelniku štaba Civilne zaščite Mestne občine Velenje Bojanu Prelovšku.

Namen zaznamovanja svetovnega dneva Civilne zaščite je, da bi v javnosti krepili zavest o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami. Hkrati naj bi krepili zavest tudi o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred različnimi nesrečami in poudarili pomen mednarodnega sodelovanja za zaščito človeka in njegovega okolja.

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči so organizirane enote in službe Civilne zaščite, v skladu z merili za organizacijo in opremljanje teh enot.

Zadnja leta so sistem reorganizirali na podlagi prostovoljnosti vseh pripadnikov in njihove pripravljenosti sodelovanja v tem sistemu. Zelo pomemben je neposredni stik občinskega štaba Civilne zaščite z občani, zato bodo tudi v prihodnje obdržali sektorske štabe ter poverjenike po vseh krajih občine. Najpomembnejši del sistema so gasilci, ki na podlagi podpisane pogodbe opravljajo javno gasilsko službo.

Poleg gasilcev se v sistem zaščite in reševanja vključujejo še nekatera druga društva: Koroško šaleški jamarski klub Speleos - Siga Velenje, Društvo za podvodne dejavnosti Jezero Velenje, Šaleška zveza tabornikov, Rod Jezerski zmaj, Šaleški alpinistični odsek, Radioklub Hinko Košir, Kinološko društvo reševalnih psov Celje in pogodbena podjetja Andrejc, PUP, Erico in Premogovnik Velenje. Vsak na svojem področju pomagajo takrat, ko je to najbolj potrebno.

Podobno je bilo pri odpravi posledic, ki jih je povzročila nedavna vremenska ujma. Poleg 972 gasilcev je bilo na terenu tudi 100 pripadnikov štabov Civilne zaščite in njihovih poverjenikov, članov društev v sistemu zaščite in reševanja in delavcev pogodbenih podjetij. Kljub obilici dela, zahtevnim pogojem, nevarnostim in pomanjkanju primerne opreme, so vsi našteti svoje delo opravili odlično. Za kar se jim še enkrat zahvaljujemo.