O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Nagrada Roku Polesu za velenjski arhitekturni vodnik

Velenje, 5. marec 2014 - Velenjčan Rok Poles je na natečaju Zlata kocka 2014 za arhitekturni vodnik "Velenje - sprehod skozi mesto moderne" prejel nagrado za tiskane in avdiovizualne medije.

Kot so zapisali člani žirije natečaja: "Knjiga presega klasični arhitekturni vodnik in pripoveduje večplastno zgodbo mesta skozi njegovo arhitekturo. Vodnik celostno predstavi posamezne arhitekture z originalnimi načrti, fotografijami (starimi in novimi), detajli ter avtorji arhitekture. Vodnik je prevzel tudi vlogo izobraževanja o prostoru, saj je bila skrajšana verzija poslana vsem gospodinjstvom v mestu."

Nagrade natečaja Zlata kocka 2014 se podeljujejo tistim, ki za otroke in mladostnike pripravljajo, izvajajo programe in projekte izobraževanja s področja arhitekture in grajenega okolja. Namen natečaja je spodbuditi nastanek novih projektov, s podobnimi cilji ter dvigovati splošno ozaveščenost o pomenu kakovostno urejenega prostora.

Za nagrado za tiskane in avdiovizualne medije lahko kandidirajo posamezniki ali organizacije, ki delujejo na katerem koli področju medijev. V tej kategoriji sta bili podeljeni dve nagradi, in sicer nagrada za tiskane medije (članke, knjige, revije) in nagrada za avdiovizualne medije (dokumentarci, filmi, televizijske oddaje, spletne strani).

Arhitekturni vodnik "Velenje - sprehod skozi mesto moderne", ki smo jo ob lanskem občinskem prazniku pripravili v okviru evropskega projekta ATRIUM, sofinanciranega s strani programa Jugovzhodna Evropa, osvetli razvoj mesta, ki je nastalo po drugi svetovno vojni kot modernistično mesto. V vodniku je avtor predstavil kakovostno arhitekturo s pomočjo zgodb in pojasnil okoliščine nastanka mesta.

Arhitekturni vodnik je objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Velenje).

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje