O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Pomoč na daljavo - SOS gumb

Velenje, 7. marec 2014 -Družba Telekom Slovenije v sodelovanju s podjetjem Pacient in Prvo zdravstveno asistenco (PZA) že nekaj časa izvaja storitev, s katero želijo starejšim osebam zagotoviti boljše pogoje za varno življenje in bivanje - SOS telefon, ki omogoča takojšen stik s posebnim nacionalnim nadzornim centrom 24 ur na dan vse dni v letu.

Mestna občina Velenje v sodelovanju s Centrom za socialno delo Velenje ponudnikom storitve pomaga pri oblikovanju socialne mreže starostnikov v naši občini, ki bi jim SOS telefon zagotovil večjo varnost bivanja. Za vsakega potencialnega uporabnika SOS telefona je namreč potrebno oblikovati "kartico" s podatki o uporabnikovem zdravstvenem in socialnem stanju, kar bi za posameznega uporabnika predstavljalo strošek v višini 75 evrov, s postavitvijo socialne mreže pa bodo uporabniki ta začetni strošek prihranili.

Telekom Slovenije bo pri izvajanju storitve zagotavljal tehnološko rešitev, poskrbel za montažo in vzdrževanje ter tehnološke nadgradnje storitve.

Ponujajo različne možnosti:

· SOS DOMA, ki deluje tako, da se v primeru pritiska na SOS-gumb sproži klic v klicni center prek klasične telefonske linije.

· SOS Mobilni, kjer je s pomočjo posebnega mobilnega telefona, ki ima na zadnji strani vgrajen SOS-gumb, vgrajen pa ima tudi detektor padca, omogočeno lociranje uporabnika, ko potrebuje pomoč. Mobilni telefon je prilagojen za uporabo starejšim uporabnikom; ima večje tipke in prikaz znakov na zaslonu. SOS-gumb deluje tudi, če je mobilni aparat izključen.

· SOS MOBILNI s povezavo s klicnim centrom in zdravnikom, kjer se ob pritisku na SOS-gumb sproži klic v klicni center, hkrati pa se pošlje še podatkovno sporočilo. Pri tej storitvi je možno določiti lokacijo uporabnika in mu poslati potrebno pomoč. Uporabniku je na voljo tudi 24-urna zdravniška pomoč na daljavo.

· SOS MOBILNI s povezavo s svojci in zdravnikom, kjer uporabnik določi skrbnika, ki je v primeru padca ali pritiska na SOS-gumb obveščen preko klica in SMS-sporočila. Skrbnik lahko določi lokacijo uporabnika in organizira ustrezno pomoč. Uporabniku je na voljo tudi 24-urna zdravniška pomoč na daljavo.

· SOS ZDRAVNIK je storitev, ki uporabniku omogoča 24-urno zdravniško pomoč na daljavo, tudi iz tujine. V klicnem centru uporabniku poiščejo primernega zdravnika, ki mu posreduje napotke za nadaljnje ukrepanje.

Za dodatne informacije o storitvah lahko pokličete sodelavko Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Katjo Remic Novak (03 8961 681), informacije o storitvah pa dobite tudi na spletni strani www.velenje.si.