O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Oddaja poslovnega prostora v najem - Lepicenter - Projekt Promenada

Velenje, 10. marec 2014 - Mestna občina Velenje je na spletni strani www.velenje.si (Priložnosti) objavila Namero o oddaji poslovnega prostora v najem - Lepicenter - Projekt Promenada.

V najem se oddaja poslovni prostor na Trgu mladosti, ob novi garažni hiši, v približni izmeri 90 m2. Poslovni prostor se lahko razdeli na 3 enake dele, najeti je možno 30 m2, 60 m2 ali 90 m2. Vsakemu poslovnemu prostoru pripada letni vrt v približni izmeri 10 m2. Prostore oddajamo za obdobje desetih let.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za enega, dva ali tri poslovne prostore. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za najem več poslovnih prostorov hkrati in ki bodo opravljali gostinsko dejavnost.

Lokali so zgrajeni do 3 gradbene faze. Podbobnejše informacije o lokalih so objavljene v razpisni dokumentaciji. Izbran najemnik, ali več najemnikov bodo z obratovanjem v najetem poslovnem prostoru pričeli predvidoma 1. julija 2014. Ponudniki lahko interes za najem prostora izrazijo z oddajo obrazcev do 21. marca 2014 do 9 ure.

Podrobnejše informacije o nameri in vso dokumentacijo najdete na spletni strani www.velenje.si.