O-STA

Javni razpis za izbiro mladinskega delegata v Organizaciji združenih narodov

Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) smo včeraj predstavili javni razpis za izbiro mladinskega delegata v Organizaciji združenih narodov (OZN). Mladinskega delegata v OZN, Slovenija v svoji zgodovini še ni imela, zato na MSS ocenjujemo, da je to pomemben korak za spodbujanje participacije mladih na mednarodni ravni. S tem se Slovenija pridružuje številnim drugim državam, ki že imajo takšen institut in s tem mlade uspešno vključujejo v sodelovanje na globalni ravni. Razpis smo pripravili v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ) in Uradom RS za mladino (URSM).

Ob tej priložnosti je MSS, skupaj s Strateškim forumom Bled za mlade (Young BSF), organizirali tudi pogovorov s posebnim odposlancem generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov (OZN) za mlade Ahmadom Alhendawijem.

Ahmad Alhendawi je prvi odposlanec generalnega sekretarja Organizacije Združenih narodov za mladino. Na ta položaj je bil imenovan januarja 2013, njegova naloga pa je prenesti glas mladih do najvišjih ravni OZN in iskati priložnosti za sodelovanje mladih na svetovni ravni.

V uvodnem nagovoru je povedal, da se pri svojem delu ukvarja predvsem s področjem brezposelnosti in participacije mladih. Seveda se problemi in izzivi, s katerimi se srečuje pri svojem delu na različnih koncih sveta, zelo razlikujejo. Kljub vsemu, pa je brezposelnosti mladih, teh je danes že preko 75 milijonov, globalni problem. Če upoštevamo napovedi, da bo v prihodnjih 15 letih potrebno ustvariti 600 milijonov delovnih mest za mlade, potem je jasno, da je to izziv, s katerim se ne more soočati en človek ali ena organizacija, ampak cel svet.

Odposlanec generalnega sekretarja OZN je tudi izpostavil pomen participacije mladih. Povedal je, da so mladi zainteresirani za dogajanje v politiki, vendar jih demokratični procesi (volitve, itd.) ne zanimajo. To pa ni trend samo v zahodnih državah, ampak po celem svetu. Poudaril je pomen participacije pri določanju globalnih smernic razvoja in izpostavil pomen sodelovanja mladih in mladinskih organizacij v procesu "Post 2015 Agenda", ki bo postavila cilje in smernice globalnega razvoja po letu 2015 in tako nasledila milenijske razvojne cilje (MDG), ki so jih svetovni voditelji z Deklaracijo tisočletja sprejeli v letu 2000.

Tako kot na nacionalni ravni poznamo družbeno pogodbo, moramo na globalni ravni doseči dogovor o razvojni pogodbi je povedal Ahmad Alhedaw, in povabil vse mlade, da se v te procese aktivno vključijo. "Naloga vseh nas je, da naredimo več." je še povedal ter izpostavil dejstvo, da imamo Evropejci v tem pogledu, zaradi ekonomskih in drugih prednosti, v tem pogledu še večjo odgovornost kot naši sovrstniki iz držav v razvoju. Mlade je potrebno vključevati, ne zato ker smo mladi, ampak zato ker lahko in moramo prispevati svoj delež v globalnem razvoju je zaključil Alhendawi.

Javni razpis za izbiro mladinskega delegati v OZN

V nadaljevanju dogodka je predsednica Mladinskega sveta Slovenije Tea Jarc predstavila javni razpis za izbiro mladinskega delegata pri Organizaciji združenih narodov:

Kandidat za mladinskega delegata mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. starost od 18 do 29 let,

2. državljanstvo Republike Slovenije,

3. izjava o nekaznovanosti,

4. izkušnje z delom v mladinskih organizacijah ali drugih organizacijah civilne družbe (zaželeno na vodstvenem položaju),

5. osnovno poznavanje sistema Združenih narodov,

6. zelo dobro poznavanje angleškega jezika (strokovna/politična terminologija),

7. komunikacijske veščine,

8. zelo dobro poznavanje mladinske problematike v Sloveniji.

Izbrani kandidat se bo v enoletnem mandatu udeležil 69. rednega zasedanja Generalne skupščine OZN, ki bo predvidoma potekala septembra 2014 v New Yorku, in na kateri bo zastopal glas slovenske mladine, skrbel za promocijo instituta mladinskega delegata v Sloveniji ter prenos pridobljenega znanja in izkušenj v času enoletnega mandata na naslednika. Tekom mandata bo tesno sodeloval z Mladinskim svetom Slovenije in našo evropsko platformo, Evropskim mladinskim forumom, z namenom čim boljše pripravljenosti za zastopanje glasu slovenske mladine na globalni ravni. Sodelovanje mladinskega delegata med zasedanjem Generalne skupščine OZN je predvideno v okviru tretjega odbora, ki obravnava socialne, humanitarne in kulturne zadeve.

Mladinski delegat bo moral poskrbeti za prenos znanja in izkušenj na naslednika. Funkcija mladinskega delegata je prostovoljna. Mladinskemu delegatu bodo v času njegovega mandata kriti vsi stroški nastanitve, prevoza in prehrane po predhodnem dogovoru in odobritvi stroškov s strani Mladinskega sveta Slovenije. Mandat mladinskega delegata traja do imenovanja naslednjega mladinskega delegata, ki se bo udeležil rednega zasedanja Generalne skupščine OZN v letu 2015, vendar ne dlje kot do 15. 9. 2015.

Prijavnice morajo zaradi berljivosti biti izpolnjene v e-obliki (preko računalnika in ne ročno). Prijavnico skupaj z morebitnimi prilogami pošljite najkasneje do ponedeljka, 31. marca 2014 na enega od naslednjih načinov:

a) priporočeno po pošti na naslov Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana (velja slovenski poštni žig - žigosano najkasneje na datum roka za prijave) s pripisom na kuverti "MLADINSKI DELEGAT 2014/15"; ali

b) po e-pošti na naslov prijave@mss.si, s pripisom v zadevi sporočila "MLADINSKI DELEGAT 2014/15", pri čem prijava postane veljavna, ko dobite s tega e-naslova potrditveno sporočilo.

Celotna razpisna dokumentacija s podrobnejšim opisom nalog in obveznosti mladinskega delegata ter prijavnica sta na voljo na spletni strani MSS - http://mss.si/sl/novice/1082/1/objavljamo-razpis-za-mladinskega-delegata-ozn.

Poleg sporočila za javnost vam pošiljamo tudi fotografijo z včerajšnjega srečanja z Ahmadom Alhendawijem, ki jih lahko prosto uporabite s pripisom B.C./MSS. Na fotografiji so (od leve proti desni): Anja Hlača Ferjančič, moderatorka, Ahmad Alhendawi, posebni odposlanec generalnega sekretarja OZN za mlade, Tea Jarc, predsednica Mladinskega sveta Slovenije.