O-STA

NLB uspešno zaključila prodajo komercialnih zapisov Telekoma, za Petrol pa jo pričenja

V NLB smo včeraj, 10. marca uspešno zaključili prodajo komercialnih zapisov družbe Telekom Slovenije, d.d. ter pričeli s prodajo novih komercialnih zapisov družbe Petrol d.d., Ljubljana. Gre za letos že tretjo novo izdajo komercialnih zapisov, ki jo je uspešno organiziral Sektor investicijskega bančništva NLB. Investorji so jo odlično sprejeli, kar je jasen signal, da so tovrstne storitve lahko dober alternativen način za financiranja slovenskih podjetij.

Po izvedenih vplačilih s strani vlagateljev smo včeraj uspešno zaključili prodajo 270-dnevnih komercialnih zapisov družbe Telekom Slovenije, d.d. v skupni nominalni vrednosti 50 milijonov evrov. Investitorji so prodajo komercialnih zapisov Telekoma Slovenije odlično sprejeli, saj je izkazani interes znatno presegel skupno nominalno vrednost celotne izdaje. S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev.

Hkrati ponujamo vlagateljem nove 6-mesečne komercialne zapise družbe Petrol d.d., Ljubljana z oznako PEK05 po letni obrestni meri 2,75%. Predvidena nominalna vrednost izdaje je 50 milijonov evrov. Zavezujoče ponudbe s strani vlagateljev za nakup komercialni zapisov bo NLB zbirala do 19. marca 2014. Dodeljene lote na podlagi sprejetih zavezujočih ponudb bodo vlagatelji zavezani vplačati 24. marca 2014. Več podatkov o izdaji komercialnih zapisov PEK05 in predstavitveni dokument je na voljo na povezavi.