O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Podpis pogodbe z izvajalcem energetske sanacije Zdravstvenega doma Velenje

Velenje, 12. marec 2014 - V petek, 14. marca, ob 10. uri bosta v protokolarni sobi Mestne občine Velenje župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in predsednik upravnega odpora družbe IMP, d. d., Matjaž Krajc podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo gradbenih del za projekt "Energetska sanacija Zdravstvenega doma Velenje".

Družba IMP, d. d., je bila kot najugodnejši ponudnik izbrana na javnem razpisu in bo izvedla gradbena, obrtniška, instalacijska ter druga dela, ki so potrebna za energetsko sanacijo zdravstvenega doma. Celotna vrednost del s klavzulo "ključ v roke" znaša 1.117.112,97 evra z vključenim davkom na dodano vrednost. Rok za dokončanje del je predviden avgusta letos.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo v okviru Javnega razpisa Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti iz leta 2012 zagotovilo sredstva v višini 836.387 evrov. Delež prispevka Evropske unije znaša 85 % iz Kohezijskega sklada, 15 % pa znaša delež slovenske udeležbe za kohezijsko politiko. Razliko bo Mestna občina Velenje financirala iz lastnih sredstev.

Prijazno vabljeni, da se podpisa pogodbe udeležite tudi vi!