O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Velenje - najbolj varno mesto

Velenje, 19. marec 2014 - Mestna občina Velenje je včeraj v Ljubljani v okviru Slovenske velike nagrade varnosti 2013 ("Slovenian Grand Security Award 2013") prejela nagrado za najbolj varno mesto v letu 2013. Nagrado je prevzel župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič se je zahvalil za prejeto nagrado in povedal, da so za dosežene rezultate zasluženi sodelavke in sodelavci ter širša skupnost, ki so pripravljeni sodelovati pri projektih, ki jih izvajamo za zagotavljanje varnosti. Velenje je že drugo leto zapored nagrajeno v okviru Slovenske nagrade varnosti. V lanskem letu je nagrado za najbolj varno podjetje 2012 prejelo velenjsko podjetje Gorenje, kar ni naključje. Velenje je med drugim tudi otrokom, invalidom in starejšim prijazno mesto. Poleg tega se je Velenje prav vsa leta, odkar Turistična zveza Slovenije organizira tekmovanje Moja dežela, lepa in gostoljubna, uvrstilo na sam vrh med lepimi in urejenimi slovenskimi mesti. Prejete nagrade in pridobljeni nazivi so dokaz, da dobro delamo in dosegamo odlične rezultate. Zavedamo se, da je potrebno dosežene standarde vzdrževati in nadaljevati z uspešnim delom.

Slovenska velika nagrada varnosti je največja nagrada s področja varnosti v Republiki Sloveniji, ki jo podeljuje Inštitut za korporativne varnostne študije ICS, Ljubljana v sodelovanju s Slovenskim združenjem korporativne varnosti. Nagradili so institucije in posameznike za njihov inovativni prispevek na področju razvoja in uveljavljanja varnosti.

Nagrade so letos podelili v šestih kategorijah, in sicer: najbolj varno podjetje, korporativno varnostni manager leta, najbolj inovativna varnostna rešitev, najbolj varno mesto, najboljša knjiga s področja varnosti ter inovativna medijska promocija varnosti.

Kot so zapisali v obrazložitvi, "Mestna občina Velenje je leta 2013 med ostalimi občinami, ki so izpolnile anketni vprašalnik in glede na statistiko kaznivih dejanj pokazala nekaj dodatnih pristopov, ki kažejo na njihovo aktivno vlogo pri zagotavljanju čim višje stopnje varnosti svojim občanom.

V Mestni občini Velenje deluje Sosvet za izboljšanje varnosti občanov, ki na vseh svojih sejah obravnava stanje varnosti in s tem realizacijo programa. Pri tem po potrebi dopolnjuje in spreminja program glede na aktualne potrebe. Sprejete pobude in naloge posreduje pristojnim subjektom in službam. Glede na aktualne probleme organizira okrogle mize. Poleg aktualne problematike načrtuje, da se na okroglih mizah obravnavajo tematike, kot so: samozaščitno obnašanje, samopomoč, medsebojna pomoč občanov ipd. S posebnimi akcijami, dogodki in kampanjami, izdajanjem priložnostnih publikacij ter letaki "Kako preprečiti vlom"; s spletnimi in družbenimi mediji ozaveščajo svoje občane. Preko sredstev javnega obveščanja, zloženk in drugih oblik spodbujajo občane za večje sodelovanje s policijo in drugimi službami za pravočasno obveščanje o vseh oblikah ogrožanja človekove varnosti. Pridruženi so tudi mreži otrokom prijaznih mest, v sklopu katere izvajajo projekt varnih točk. Prav tako izvajajo preventivne programe za otroke in mladostnike na osnovnih in srednjih šolah v okviru medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami, ter problematike nasilja med mladimi."

Mestna občina Velenje izvaja različne ukrepe z namenom zagotavljanja varnosti občankam in občanom. Tudi meritve hitrosti, ki jih opravljamo na petih lokacijah z enim radarjem, smo uvedli na tistih mestih, ki predstavljajo večjo možnost, da lahko pride do prometne nesreče. Po ocenah policistov, se je z uvedbo sistema nadzora hitrosti zmanjšalo število prometnih nesreč, kar je bil tudi naš namen.

Tudi v prihodnje bomo poskušali izvajati aktivnosti za izboljšanje varnosti, ki jih bo predlagala stroka, saj želimo tako občanom kot tudi obiskovalcem zagotavljati varno okolje za bivanje in delo.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje