O-STA

Transnacionalna razvojna strategija za post-socialistična mesta Srednje Evrope

Velenje, 25. marec 2014 - Konec meseca marca se izteka projekt z naslovom Novo post-socialistično mesto: Konkurenčno in privlačno (projekt ReNewTown). Mestna občina Velenje izvaja projekt v okviru programa Srednja Evropa, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Konzorcij partnerjev, v katerem od slovenskih institucij sodelujeta Mestna občina Velenje ter Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, vodi Institut Stanisława Leszczyckega za geografijo in prostorsko načrtovanje, ki deluje v sklopu Poljske akademije znanosti.

V okviru projekta si z različnimi aktivnostmi prizadevamo izboljšati kakovost post-socialističnega urbanega okolja in to ne le s pozitivnim preoblikovanjem krajinske ureditve stanovanjskih naselij, temveč tudi z izboljšano kakovostjo in dostopnostjo javnih zgradb in prostorov, povečanjem števila kulturnih in družabnih dogodkov, močnejšo podporo podjetniškim pobudam, okrepljeno identiteto, oblikovanjem skupnih vrednot ...

Z raziskovalnim delom smo v okviru projekta ReNewTown identificirali alternativne pristope k revitalizaciji mest in izvedli pilotne akcije v štirih srednje- in vzhodnoevropskih državah (Češki republiki, Poljski, Slovaški in Sloveniji). Za več informacij obiščite http://www.renewtown.eu/pilot-actions.html.

Glavni rezultat projekta je dokument Transnacionalna razvojna strategija za post-socialistična mesta Srednje Evrope, ki smo ga predstavili na zaključni konferenci projekta 11. in 12. februarja 2014 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Strategija, ki je namenjena uradnikom na vseh nivojih, družboslovcem ter organizacijam in posameznikom, ki želijo aktivno sodelovati pri izboljšanju svojega življenjskega okolja, določa vrsto alternativnih možnosti in aktivnosti, ki bi lahko bile prepoznane kot prednostne naloge pri soočanju s problemi v posameznih mestih.

Transnacionalna razvojna strategija zaključuje niz treh publikacij, izdelanih v okviru projekta ReNewTown. Poleg Strategije priporočamo še ogled Transnacionalnega priročnika za urbano revitalizacijo: Sodelujte, svetlejša prihodnost je v vaših rokah, in ReNewTown Priročnik razvojnih modelov.

Vse publikacije so brezplačno na voljo na spletni strani projekta: http://www.renewtown.eu.