O-STA

Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2013

Velenje, 26. marec 2014 - Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so se na včerajšnji seji Sveta Mestne občine Velenje seznanili s poročilom o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2013.

Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) je neprofitna kulturna ustanova, ki nudi organizacijsko in strokovno podporo književni umetnosti in jezikovni kulturi v velenjskem prostoru in širše.

V letu 2013 je UVKF, ki jo vodi Ivo Stropnik, uspešno izvedla vse zastavljene programske vsebine, med katerimi so osrednji projekti UVKF: mednarodno književno srečanje - Lirikonfest, literarna revija Rp. Lirikon21, Akademija poetična Slovenija, ter mednarodna književniško-prevajalska rezidenca v Velenju.

UVKF v skladu z letnim programom:

 • spodbuja književno, knjižno-založniško, bralno in jezikovno kulturo v velenjskem/šaleškem prostoru in širše;
 • v velenjskem, šaleškem, regijskem, slovenskem in mednarodnem prostoru javno izvaja književno-kulturno-izobraževalne prireditve s promocijo vrhunskega novejšega leposlovja;
 • organizira Mednarodni Lirikonfest Velenje - tradicionalni festival liričnih umetnosti;
 • od leta 2002 organizira tradicionalno/vsakoletno mednarodno književno srečanje v Velenju (do 2007 imenovano Herbersteinsko književno srečanje) - z vrhunskim umetniškim programom domačih in tujih književnih, glasbenih, gledaliških in drugih ustvarjalcev;
 • soorganizira mednarodno Pretnarjevo nagrado ambasadorjem slovenske književnosti po svetu, ki jo podeljujemo v Velenju od leta 2004;
 • soorganizira prireditev Akademija Poetična Slovenija s podelitvijo vseslovenske književne nagrade "čaša nesmrtnosti - velenjica" za 10-letni vrhunski pesniški opus, ki jo tradicionalno podeljujemo v Velenju od leta 2006;
 • soorganizira celoletni cikel literarnih branj s promocijo bralne kulture - Lirikonove degustacije izbrane slovenske in prevodne poezije in drugih liričnih umetnosti;
 • izvaja vzgojno izobraževalna literarna programa Odpiram knjigo in Čokolada s knjigo;
 • sodeluje z osrednjimi slovenskimi književno-kulturnimi združenji, domačimi in tujimi kulturnimi festivali, ustanovami in društvi;
 • v lokalnem okolju sodeluje s književno asociacijo Velenika, Knjižnico Velenje, Založbo Pozoj, ŠLD Hotenja (ZKD Velenje), Knjigarno Kulturnica, Mladinskim centrom Velenje, Muzejem Velenje, Festivalom Velenje, Turistično-informacijskim centrom Mestne občine Velenje, Šolskim centrom Velenje, KUD Muzaget, KUD Dudovo drevo, KS Staro Velenje ...
 • izdaja mednarodno književno revijo za poezijo Lirikon21 in z njo popularizira in promovira slovensko in prevodno pesniško ustvarjalnost ter književno esejistiko 21. stoletja ter
 • občasno izdaja knjižno produkcijo v vzpostavljenih zbirkah UVKF: Dom in misel - domoznanske monografije, študije in razprave; Belodvorski - leposlovje za odrasle; Čokolada s knjigo - leposlovje za mladino ter slikanice za otroke in druge publikacije.

UVKF pridobiva sredstva za delovanje z letnimi dotacijami Mestne občine Velenje, z letnimi državnimi subvencijami, pridobljenimi na javnih razpisih, iz drugih pokroviteljskih virov ter s prodajo lastne knjižne produkcije.

Za osrednje projekte je UVKF v letu 2013 pridobila tudi državne subvencije Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Mestna občina Velenje je za delovanje Ustanove Velenjska knjižna fundacija v letu 2013 iz proračuna namenila sredstva v višini 45.950 evrov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi MO Velenje