O-STA

Ocena škode zaradi žleda

Velenje, 26. marec 2014 - Žledolom, ki je februarja letos močno prizadel tudi mestno občino Velenje, je povzročil veliko škode v gozdovih, na objektih ter cestni in elektro infrastrukturi.

Največ škode je nastalo v gozdovih. Na podlagi podatkov, ki jih je Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje posredoval Zavod za gozdove Slovenije, je v mestni občini Velenje utrpelo škodo v gozdovih 2.959 oškodovancev. Skupna ocena škode v velenjskih gozdovih znaša 1.251.417,70 evra, škoda na 49 gozdnih cestah pa je ocenjena na 17.826,58 evra. Skupna ocena škode v gozdovih in na gozdnih cestah torej znaša 1.269.244,28 evra.

Škoda na objektih (hišah, gospodarskih poslopjih ...) v mestni občini Velenje je ocenjena na 22.400,96 evra, škoda na občinskih javnih cestah pa na 26.146,50 evra.

Skupna ocena škode zaradi februarskih ujm v mestni občini Velenje po zdaj znanih podatkih torej znaša 1.317.791,74 evra. V znesek ni vključena škoda na elektroenergetski infrastrukturi, ki še vedno ni znana. Podatke zbirajo elektroenergetska podjetja.

Mestna občina Velenje je za stroške intervencij zaradi februarske naravne nesreče namenila 150.368 evrov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje