O-STA

Turistično-informacijski center Velenje

Velenje, 27. marec 2014 - Na 26. seji Sveta Mestne občine Velenje so se svetnice in svetniki med drugim seznanili tudi s Poročilom Turistično-informacijskega centra Velenje (TIC Velenje) za leto 2013 in Poročilom o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2013.


TIC Velenje obratuje vse dni v letu, in sicer med delavniki od 7. do 19. ure, med vikendi in prazniki pa od 9. do 17. ure v Vili Bianci. Glavna naloga TIC-a je urejanje in posredovanje informacij o Velenju, njegovi turistični ponudbi, zanimivostih, naravni in kulturni dediščini ter dogodkih. Posredujejo tudi informacije o turistični ponudbi Šaleške doline, SAŠA regije in Slovenije.


Več kot 29.618 oseb je v lanskem letu obiskalo TIC Velenje, kar je za 6,8 % več kot v letu 2013. Kar 90 % obiskovalcev je iz Slovenije, 10 % pa predstavljajo obiskovalci iz drugih držav. V nastanitvenih objektih v Velenju smo v lanskem letu zabeležili 3.229 domačih in 14.679 tujih gostov, kar skupaj znaša 17.908 tisoč gostov.


Obiskovalci lahko v TIC Velenje izbirajo med več kot sto spominki. Lani so prodali več kot 700 spominkov v vrednosti 3.716,10 evrov. Najbolj prodajani spominki preteklega leta so bili majice in lončki z napisom "Ni živl'e'ja brez Vele'ja", majice "Titovo Velenje", magneti 9 x Velenje in Monografija Velenja.


Preko spletnega portala mojekarte.si in preko sistema Eventim Si, d. o. o., TIC Velenje prodaja tudi vstopnice za prireditve. Med storitvami, ki jih še opravljajo, so tudi lokalno turistično vodenje, izposoja koles in oddaja prostorov Vile Biance (za poroke, koncerte, predstave, novinarske konference, okrogle mize, seminarje, predavanja, delavnice, ipd.).


TIC Velenje sodeluje tudi pri številnih dogodkih, prireditvah in sejmih drugih organizatorjev. Veliko pozornosti namenjajo učinkovitemu elektronskemu poslovanju, saj je uporaba sodobnih komunikacijskih orodij na področju turizma nujno potrebna.

V proračunu Mestne občine Velenje smo v lanskem letu za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma načrtovali 34 tisoč evrov.

V Poročilu o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2013 je podrobno navedena vsebina in aktivnosti, ki so bile sofinancirane preko javnega razpisa, katerega namen je spodbujanje razvoja turizma in turistične društvene dejavnosti na območju Mestne občine Velenje.

Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje z naslednjimi vsebinami: promocijsko-informativne aktivnosti, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, urejanje in varstvo okolja, osveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma, organizacija izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic z namenom pospeševanja razvoja turizma, razvoj celovitih turističnih proizvodov, zagotavljanje turističnega podmladka in organizacija ter izvajanje turističnih prireditev.

Razpisana so bila naslednja področja: Sofinanciranje programov in projektov turističnih društev, turistične zveze in članov turistične zveze (A), Organizacija in izvedba silvestrovanja na prostem (B) in Sofinanciranje programov turističnih podmladkov, ki delujejo v okviru turističnih društev ali turistične zveze (C).

Za izvedbo javnega razpisa v letu 2013 je bilo v proračunu Mestne občine Velenje na voljo: 17 tisoč evrov za razpisno področje A, 14 tisoč evrov za razpisno področje B in 3 tisoč evrov za razpisno področje C.

Poročila so v celoti objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Organi in uprava/Svet MOV/Arhiv sej Sveta MOV/Glasila Sveta MOV).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje