O-STA

Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

Velenje, 28. marec 2014 - Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so na torkovi 26. seji med drugim sprejeli tudi Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v mestni občini Velenje za leto 2014.

Vodja Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje Anton Brodnik je predlagal zvišanje sofinanciranja izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v višini 1.000 evrov na obstoječ stanovanjski objekt. S povišanjem sofinanciranja želimo občane še bolj spodbuditi za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav.

Mestna občina Velenje bo predvidoma v začetku maja objavila Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (do 50 populacijskih ekvivalentov) v mestni občini Velenje v letu 2014.

Upravičenci do sredstev bodo fizične osebe, ki so za obstoječe stanovanjske objekte od 1. januarja 2010 dalje plačevale okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje