O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Srečanje vodstva Mestne občine Velenje in Uprave podjetja Esotech

Velenje, 3. april 2014 - Včeraj je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič s sodelavci obiskal podjetje Esotech, d. d. Sestal se je s predsednikom Uprave podjetja Esotech Markom Škobernetom, ki so ga spremljali Drago Pavlič, direktor projektov v energetiki, Iztok Hrastel, direktor projektov v ekologiji, Robert Hudournik, direktor za ekonomiko in finance, pravnica Maja Koren in Marjanca Punčuh iz računovodstva. Marko Škoberne je na srečanju vodstvu Mestne občine Velenje predstavil zadnje rezultate podjetja, v katerem je trenutno 228 zaposlenih.

Esotech je projektno orientirano podjetje s pomembnim tržnim deležem pri izvajanju storitev na področju energetike in ekologije. V lanskem letu so zelo dobro poslovali. Prihodki od prodaje so znašali skoraj 35 milijonov evrov, čisti dobiček pa 1 milijon evrov. Delež njihovih prihodkov od prodaje na tujih trgih znaša kar 25 odstotkov, osredotočajo pa se predvsem na trge JV Evrope. V letošnjem letu nameravajo prihodke in dobiček še povečati. Velik poudarek dajejo tudi dobremu upravljanju s kadri, večajo število zaposlenih, vsako leto dodelijo več štipendij in si prizadevajo, da so zaposleni z delom in pogoji za delo v podjetju zadovoljni.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je povedal, da so v Velenju veseli, da imajo tako uspešno podjetje in da si želijo takšnih aktivnih podjetij še več. Mestna občina Velenje si bo še naprej prizadevala, da se domača podjetja čim bolj vključujejo v lokalne projekte, saj lahko le tako skupaj ustvarjamo za dobro občanov in občank mestne občine Velenje, kot tudi lokalnih podjetij.

Župan Mestne občine Velenje je predstavil delovanje občinske uprave in povedal, da namerava Mestna občina Velenje v letošnjem letu 58 % proračunskih sredstev nameniti za investicije in da bodo poskušali narediti še več na izboljšanju pogojev za razvoj podjetništva v občini.

Predsedniku Uprave podjetja Esotech Marku Škobernetu in njegovim sodelavcem se je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič zahvalil za dobro sodelovanje in podjetju zaželel uspešno poslovanje tudi v prihodnosti. Ob tej priložnosti je predsedniku uprave izročil protokolarno darilo Mestne občine Velenje, kipec "Nabiralka zvezd" velenjskega umetnika Črta Valenčaka.