O-STA

Izbor direktorja Centra za skladnost v NLB

Postopek je potekal strokovno, zakonito, etično in transparentno

V minulem letu smo v NLB na področju skladnosti poslovanja in integritete naredili pomembne korake. Delo na tem področju prehaja v nov, obsežen razvojni ciklus, v katerem bo ključen poudarek namenjen krepitvi vseh preventivnih mehanizmov in uvajanju potrebnih sprememb. Uprava se je zato odločila, da poišče osebo, ki bo v novem mandatu prevzela ta zahteven izziv.

Zato je predsednik uprave NLB Medja februarja letos več oseb povabil k prijavi na razpis za novega direktorja Centra za skladnost poslovanja (prejšnjemu se je manadat iztekal). Med njimi tudi Roka Praprotnika, nekdanjega namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Namen je bil k razpisu pritegniti čim več kompetentnih oseb, da bi imeli širšo možnost izbire kandidatov.

"Iz postopka KPK glede NLB sem se izločil po tem, ko sem prejel povabilo iz NLB. Vsako drugačno ravnanje, četudi svoje poklicne poti ne bi nadaljeval v NLB, bi bilo absolutno napačno in neprimerno," poudarja Rok Praprotnik in dodaja: "Po temeljitem razmisleku sem se vabilu odzval, saj sem ocenil, da gre za logično nadaljevanje dela, ki sem ga že opravljal in sem si ga želel opravljati tudi v prihodnje."

Kot smo javnost že obveščali, sta v začetku marca hkrati potekala interni in zunanji razpis za prosto delovno mesto direktorja Centra. Zunanji razpis je bil objavljen na spletni strani banke in na Zavodu za zaposlovanje. Na interni razpis ni bilo prijav, na zunanjega pa se je prijavilo 13 kandidatov. Razpisani pogoji za delovno mesto direktorja Centra so bili skladni z veljavnim Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v NLB d.d. in enaki, kot so veljali tudi že za prejšnjega direktorja. Dodatno je bila izdelana tudi celovita ocena primernosti kandidata na podlagi nove Politike ocenjevanja primernosti nosilcev ključnih funkcij v NLB Skupini. Za izbor so bile poleg izpolnjevanja pogojev razpisa pomembne izkušnje in vizija kandidata na področju vzpostavljanja in komuniciranja integritete ter poznavanje pristopov k preprečevanju in odpravljanju nepravilnosti v organizaciji in procesih.

Med prijavljenimi kandidati na zunanjem razpisu je uprava banke na podlagi strokovno in transparentno vodenega procesa ocene kompetenc in primernosti sprejela soglasno odločitev o izboru Roka Praprotnika. Za odločitev je bila poleg vsega že naštetega pomembna tudi velika energija, iskrena zavzetost in odločenost za uvajanje pozitivnih sprememb v NLB, ki jih deli tudi celotna uprava banke.

Rok Praprotnik je vodenja Centra za skladnost poslovanja NLB prevzel minuli torek.