O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Znani naj prostovoljci mestne občine Velenje v letu 2013

Znani naj prostovoljci mestne občine Velenje v letu 2013

Velenje, 7. april 2014 - V soboto, 5. aprila, je Mestna občina Velenje skupaj z Mladinskim centrom Velenje in Mladinskim svetom Velenje na prireditvi ob dnevu za spremembe v Vili Bianci razglasila zmagovalce natečaja "naj prostovoljska organizacija v mestni občini Velenje v letu 2013, naj prostovoljec v mestni občini Velenje v letu 2013 v kategoriji do 30 let in naj prostovoljec v mestni občini Velenje v letu 2013 v kategoriji nad 30 let".

Na natečaj pod častnim pokroviteljstvom župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča je prispelo 17 prijav.

Za naj prostovoljca v mestni občini Velenje v letu 2013 v kategoriji do 30 let je komisija izbrala Kajo Flis. Kaja Flis je nadarjena krajinska arhitektka, ki s svojimi aktivnostmi prispeva k lepšemu videzu našega mesta in svoje ustvarjalne ideje z veseljem prenaša na različne starostne generacije. V lanskem letu se je pridružila delovni skupini na Osnovni šoli Mihe Pintarja Toleda Velenje, ki ureja atrije na šoli. Njeno delo je načrtovanje eko gredic, otroškega igrišča, zasnova forma vive, priprava celovitega načrta ureditve atrijev, pomoč pri urejanju atrijev in ureditvi okolice šole in izvedba delavnic na temo urejanja okolja. Pri Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje je pomagala pri izvedbi kreativnih delavnic in pripravi bazarja, je avtorica projekta "Mladi z mladimi po srcu na EKO vrtu", predavala pa je tudi o zgodovinskih vrtovih na Slovenskem ter pomagala pri izvedbi dogodkov "Pot za slepe in slabovidne" in urbanega sprehoda "Jane's walk" v Velenju. Leta 2013 je Kaja Flis sodelovala tudi pri dveh razstavah, pri brezplačnem svetovanju arhitektov in krajinskih arhitektov v okviru projekta Atrium, pomagala je na Visoki šoli za varstvo okolja in skupaj s Sašo Piano in Natalijo Špeh je pripravila predlog za oživitev Grilove domačije.

Komisija je odločila, da naziv naj prostovoljec v mestni občini Velenje v kategoriji nad 30 let podeli Črtomiru Urbašku. Črtomir Urbašek je zelo aktiven prostovoljec, ki se pri delu povezuje s Centrom za socialno delo Velenje, Inštitutom Integra, Slovensko banko hrane, Mestno občino Velenje, z mnogimi krajevnimi odbori rdečega križa pa tudi s prostovoljci Karitasa. V letu 2013 je največ časa posvetil projektu Starejši za starejše, za boljšo kakovost življenja na domu. Gre za projekt društva upokojencev, v okviru katerega starostnikom omogočajo sprehode, branje, druženje, spremljanje k zdravniku, prevoz iz trgovine, prevoz na pokopališče, pomoč v gospodinjstvu, dostavo hrane, urejanje zadev na pošti, občini, plačila položnic ... Aktivno je sodeloval pri projektu izvajanja direktne pomoči starejšim občanom v mestni občini Velenje v sodelovanju z Društvom upokojencev Velenje in Centrom za socialno delo Velenje. Starejšim so v okviru projekta pomagali pri urejanju okolice hiš, gospodinjskih opravilih, urejanju vrtov ob hišah in odmetavanju snega. Črtomir Urbašek pa je bil v lanskem letu tudi koordinator pri razdeljevanju hrane, ki jo Slovenska banka hrane podari starejšim in socialno šibim občanom v mestni občini Velenje.

Strokovna komisija je odločila, da naziv naj prostovoljska organizacija v mestni občini Velenje v letu 2013 pripada Društvo bolnikov z osteoporozo Šaleške doline. Društvo bolnikov z osteoporozo Šaleške doline je bilo ustanovljeno leta 2005 in od takrat z različnimi aktivnostmi osveščajo prebivalstvo o osteoporozi,o tem kako jo je mogoče z zdravim načinom življenja preprečevati in predstavljajo možne načine zdravljenja. Društvo tako organizira številna predavanja, izobraževalne in kreativne delavnice, pohode, telovadbo prilagojeno za starejše, plavanje, izobraževalne izlete, nordijsko hojo, jogo in sprostitvene vaje, plesno delavnico in družabna srečanja. in še veliko tega. V letu 2013 je bilo Društvo bolnikov z osteoporozo Šaleške doline tudi gostitelj in organizator vseslovenske prireditve ob svetovnem dnevu osteoporoze, ko se je v Velenju srečalo okoli 900 članov društev iz cele Slovenije.

Strokovna komisija se je odločila, da letos podeli tudi posebno priznanje za prostovoljno delo v mestni občini Velenje. Prejela ga je Gasilska zveza Šaleške doline v zahvalo za prizadevnost in pomoč ob vseh naravnih in drugih nesrečah. V lokalni skupnosti se namreč dobro zavedamo, da imajo gasilci pri odpravljanju težav zaradi naravnih nesreč in zagotavljanju varnosti pogosto najpomembnejšo vlogo.