O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Starejši voznik in promet

Velenje, 11. april 2014 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje, Agencija za varnost v prometu - Izpitni center za vozniške izpite Velenje, Združenje šoferjev in avtomehanikov Velenje in Policijska postaja Velenje organizirajo preventivno akcijo "Starejši voznik".

Teoretični del preventivne akcije bodo organizirali v torek, 15. aprila, ob 17. uri v avli osnovne šole Gorica, kjer bodo predstavili:

- prometno varnostne situacije na območju mestne občine Velenje;

- pravila v cestnem prometu (obračanje, parkiranje, vzvratna vožnja, opazovanje prometa za vozilom);

- prometno signalizacijo na cestah in avtocestah;

- pravila vožnje na avtocesti oziroma cesti rezervirani za motorna vozila;

- vprašanja s področja voznikov in predstavljene tematike.

Praktični del prikaza pravilne vožnje s člani izpitne komisije Velenje pa bo v sredo, 16. aprila, od 9. do 15. ure. Zbor kandidatov bo v avli Mercator centra v Velenju.