O-STA

Izvajanje plačilnih transakcij med prazniki od 18. aprila do 21. aprila 2014

V petek, 18. aprila 2014, bomo v NLB izvrševali le plačila, pri katerih imata plačnik in prejemnik plačila odprt račun v NLB, domača in čezmejna plačila v tuji valuti ter plačila v tretje države.

V večini držav Evropske unije je 18. aprila 2014 praznik in dela prost dan, zato evropski plačilni sistemi, prek katerih slovenske banke poravnavajo plačila, ne bodo delovali. V NLB bomo na ta dan izvrševali le naloge, pri katerih imata plačnik in prejemnik plačila odprt račun v NLB, domača in čezmejna plačila v tuji valuti ter plačila v tretje države.

V ponedeljek, 21. aprila 2014, je praznik tudi v Sloveniji, zato za izvajanje plačilnih storitev veljajo praznični urniki.

Izvajanje plačil v domovini

Plačila med računi v okviru NLB, ki bodo prejeta na bančnem okencu, prek NLB Proklika, NLB Klika in NLB Teledoma, bomo izvršili isti dan v okviru urnika za izvajanje domačih plačilnih transakcij v EUR.
Plačila v evrih, pri katerih ima prejemnik plačila račun v drugi banki v Sloveniji in so bila prek NLB Klika, NLB Proklika in NLB Teledoma posredovana v izvršitev z valuto 18. aprila 2014, bomo izvršili prvi naslednji delovni dan, tj. 22. aprila 2014. Plačilne naloge, ki jih bodo uporabniki v izvršitev posredovali v četrtek, 17. aprila 2014 po koncu urnika za oddajo nalogov, bomo prevalutirali in poslali v izvršitev na prvi delovni dan, tj. v torek 22. aprila 2014.

Množična plačila SEPA

18. aprila 2014 bo mogoče izvajati le množična plačila SEPA za prejemnike plačil, ki imajo odprt račun v NLB. Paketi množičnih plačil SEPA, ki bodo poleg plačil za prejemnike plačil z računom v NLB vsebovali tudi plačila za prejemnike plačil pri drugih bankah in bodo posredovani z datumom 18. april 2014, bodo izvršeni naslednji delovni dan, 22. aprila 2014.

Direktne obremenitve SEPA

Zaradi nedelovanja plačilnih sistemov, ne bo mogoče posredovati podatkov za direktne obremenitve SEPA z datumom valute 18. april 2014. Prvi naslednji možni datum valute za obdelavo direktnih obremenitev SEPA je v torek, 22. aprila 2014.

Druge plačilne transakcije

Doma ča in čezmejna plačila v tuji valutiter plačila v tretje države bomo med prazniki izvajali po prilagojenem urniku.

Dodatne informacije so strankam na voljo v vseh NLB Poslovalnicah, na spletnih straneh www.nlb.si in na telefonski številki 01 477 20 00.