O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Na Velenjskem gradu predstavili zbirke tudi za gibalno in senzorno ovirane

Velenje, 15. april 2014 - Danes dopoldne smo na Velenjskem gradu pripravili novinarsko konferenco, na kateri smo predstavili zbirke, ki so primerne tudi za gibalno in senzorno ovirane.

V Mestni občini Velenje smo v okviru projekta Clear, ki je sofinanciran s strani programa teritorialnega sodelovanja na območju Jugovzhodne Evrope, prilagodili in nadgradili stalne razstave na Velenjskem gradu, da so dostopne tudi gibalno in senzorno oviranim. Ustvarili smo tipni katalog za slepe in slabovidne, izdelali filme o stalnih zbirkah ter jih opremili z zvočnimi zapisi in s podnapisi. Pripravili smo makete tlorisov Velenja in Velenjskega gradu, ki omogočajo, da pod prsti občutite rast in razvoj mesta, od arhitekturne zasnove iz zgodnjih petdesetih let 20. stoletja do danes, ter številne prezidave Velenjskega gradu.

Na novinarski konferenci so sodelovali župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, vodja Službe za razvojne projekte in gospodarstvo Mestne občine Velenje Karla Sitar, direktor Muzeja Velenje Damijan Kljajič, dr. Andreja Zapušek Černe iz podjetja ADKRAJINE, d. o. o., krajinsko arhitekturno projektiranje in Helena Knez iz Službe za razvojne projekte in gospodarstvo Mestne občine Velenje.

Uvodoma je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič povedal, da je Velenje znano kot mesto, ki se lahko pohvali s kar nekaj nazivi - prijazno invalidom, starosti, otrokom, mladim, varno mesto. Kot primer dobre prakse smo bili predstavljeni tudi v Dublinu. V mestu smo odpravili kar nekaj arhitektonskih ovir, na občinskih proslavah imamo tolmača za gluhe in naglušne, zgledno imamo urejena mesta za invalide. Župan je poudaril, da smo v Velenju ponosni, da znamo poskrbeti za vse skupine občank in občanov.

Vodja Službe za razvojne projekte in gospodarstvo Mestne občine Velenje Karla Sitar je povedala, da Projektna skupina Mestne občine Velenje v tem letu beleži deset let delovanja. Sedem zaposlenih, ki so financirani iz sredstev pridobljenih na projektih, trenutno izvaja 14 projektov, 27 pa so jih že zaključili. Na projektih "mehke narave" so do sedaj pridobili 16 milijonov sredstev. Kot je povedala Sitarjeva s projekti želijo dvigovati standard in izboljšati življenje ljudi, saj brez sofinanciranja Evropske unije ti projekti ne bi bili realizirani. Pohvalijo se lahko z uspešno izpeljanimi projekti kot so kmečka tržnica, otroško igrišče na Gorici, Center ponovne uporabe, BICY, Poslovna cona Rudarski dom, vila Bianca, aplikacija GUTS, podjetniški inkubator, ipd.

Projekt CLEAR "Dostopnost do kulturne dediščine in prostočasnih okolij za VSE", katerega glavni namen in cilj je vzpostavitev različnih mehanizmov, ki bodo pripomogli k izboljšanju odnosa do kulturnih vrednot, je predstavila Helena Knez iz Službe za razvojne projekte in gospodarstvo Mestne občine Velenje. Skozi projekt so se dotaknili pet vrst dostopnosti: fizične dostopnosti do/in kulturnih vrednot; dostopnosti do znanja in informacij o kulturnih vrednotah preko različnih orodij, medijev; ekonomske dostopnosti (brezplačne storitve, prilagojene plačilne storitve); psihosocialne dostopnosti (prilagojeni načini podajanja informacij za osebe z učnimi težavami) in družbeno-kulturne dostopnosti (na osebni ravni ima od kulturnih vrednot in znanja korist lahko vsak, ne glede na kulturno, socialno, versko ali etnično pripadnost). Ta področja so v okviru projekta širši javnosti predstavili v obliki e-learning materialov, ki so dostopni na internetni strani projekta www.clear-see.eu.

Kot je povedala Helena Knez smo v Mestni občini Velenje v okviru projekta CLEAR:

- izvedli tečaj znakovnega jezika za zaposlene v kulturnem sektorju;

- izdelali načrt varnih poti za osebe z okvaro vida v mestu Velenje;

- izdali serijo kartic z naslovom "Velenje mesto kontrastov", s katerimi nagovarjamo slabovidne osebe in jim s pomočjo barvnih kontrastov predstavljamo kulturno-zgodovinsko dediščino mesta Velenje;

- izdelani knjižno bralni označevalec/delilnik s povečevalno lupo.

Novih pridobitev so veselijo tudi na Velenjskem gradu. Direktor Muzeja Velenje Damijan Kljajič nam je zaupal, da bodo s tem projektom zagotovo pridobili nov segment obiskovalcev in lahko se pohvalimo, da je Muzej Velenje eden prvih s takšno opremo, ki je primerna za gibalno in senzorno ovirane.

dr. Andrejo Zapušek Černe iz podjetja ADKRAJINE, d. o. o., krajinsko arhitekturno projektiranje nam je predstavila, da so v okviru projekta CLEAR na Velenjskem gradu izvedli minimalne prilagoditve z namenom lažje dostopnosti do delov prostora in posameznih vsebin. Zaradi prostorskih značilnosti gradu žal niso mogli prilagoditev izpeljati v celoti. Poleg fizičnih prilagoditev, med njimi označitve robov stopnic s kontrastnimi trakovi, teleskopske klančine, domofona ter parkirnega prostora za gibalno ovirane ob vhodu, so posebno pozornost namenili predstavitvi posameznih vsebin. Z ustreznimi napisi za osebe z okvaro vida so opremili vhode do posameznih zbirk. S tipnimi zemljevidi so predstavili razvoj Velenjskega gradu skozi čas in razvoj mestnega središča Velenja. Izdelali so tudi tipni katalog, ki je namenjen osebam z okvaro vida. Katalog vsebuje opise in reliefne slike pomembnejših eksponatov zbirk. Na ta način lahko oseba z okvaro vida raziskuje sliko, ki se je v zbirki sicer ne more dotakniti. Še posebej so ponosni, ker gre za prvi tipni katalog, izdelan s pomočjo posebne tehnike tiska. Katalog je nastal v sodelovanju s člani Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ter Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica. Prepričani so, da bo katalog v pomoč in predvsem v spodbudo pri raziskovanju otipljivega.

Vabljeni na Velenjski grad (v vzhodni stolp) danes ob 16. uri, kjer bo župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič nove pridobitve uradno predal namenu.

Kratek glasbeni program bodo pripravili učenci Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje. Za obiskovalce, ki bodo to želeli, smo organizirali brezplačen voden ogled grajskih zbirk.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje