O-STA

Sprememba poslovne etike in kulture integritete - ključ za vse ostale potrebne spremembe

Glede na včerajšnjo razpravo na izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije, sklicane zaradi domnevno sporne zaposlitve Roka Praprotnika v NLB, in glede na odzive v nekaterih medijih, želimo ponovno opozoriti javnost na nekatera dejstva, ki so ostala prezrta ali pa bila napačno interpretirana. Zato v nadaljevanju podajamo nekatere ključne informacije, ki bistveno prispevajo k celovitejšem razumevanju dogodka oz. tematike.

Sen at Komisije za preprečevanje korupcije je bil že dva meseca v odstopu (konec novembra 2013), ko je predsednik uprave NLB povabil Roka Praprotnika k prijavi na razpis za novega direktorja Centra za skladnost poslovanja NLB.

Rok Praprotnik, član senata KPK v odstopu, se je nemudoma izločil iz obravnave NLB, KPK pa je lahko opolnomočeno in pravnomočno dokončala poročilo glede sodelovanja NLB s kadrovsko agencijo Korn Fery International (KFI). Poročilo Komisije za preprečevanje korupcije o KFI in zaposlitev Roka Praprotnika v NLB sta dva, med seboj neodvisna in nepovezana dogodka.

Postopek izbora novega direktorja Centra za skladnost v NLB je v celoti potekal strokovno korektno, zakonito in etično

NLB je iskala direktorja Centra za skladnost poslovanja na notranjem in zunanjem razpisu, ki ni bil v ničemer prirejen za nikogar. Razpisani pogoji so bili skladni z veljavnim Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v NLB d.d. in enaki, kot so veljali tudi že za prejšnjega direktorja. Da so bili postopki neoporečni, je seznanjen Nadzorni svet banke in jih lahko vselej preveri.

Rok Praprotnik je prevzel delo na področju, za katerega je bil izbran, ker je imel zanj najustreznejše reference med vsemi prijavljenimi kandidati. Kot smo že večkrat pojasnili v sporočilih za javnost, banka aktivno spreminja notranjo kulturo in krepi svojo organizacijsko integriteto. Opravljanje funkcije direktorja Centra za skladnost poslovanja in s tem zavzeto ter odgovorno prevzemanje zahtevnega izziva, je bil edini namen zaposlitve Roka Praprotnika v NLB. Kakršnakoli drugačna sklepanja in zaključki so v celoti neosnovani.

Vse našteto bo lahko Komisija za preprečevanje korupcije preverila in ugotovila v svojem pregledu postopkov, povezanih z zaposlitvijo Roka Praprotnika v banki. V NLB zato ta pregled pozdravljamo in aktivno sodelujemo s KPK, enako kot na številnih drugih področjih, in se nadejamo čimprejšnjih rezultatov.

Želimo izpostaviti, da h krepitvi integritete NLB in tudi širše institucij v slovenski družbi prispevajo tisti, ki so se za to pripravljeni izpostaviti in prevzeti polno profesionalno odgovornost, ne pa tisti, ki slabonamerno in neargumentirano interpretirajo poljubne zbire dejstev in prirejenih resnic.

V NLB ostajamo osredotočeni na bistvo: posle, stranke ter tekoče pozitivne rezultate

V NLB ostajamo osredotočeni na posle in stranke ter tekoče pozitivne rezultate - to je naše poslanstvo in odgovornost, da ohranjamo in oplemenitimo zaupan denar davkoplačevalcev. Ponovno poudarjamo, da pri poslu ni prostora za politiko. Kakršenkoli poskus vmešavanja političnih struktur v delovanje NLB je nedopustno ravnanje. Končni presojevalec našega dela in ravnanja so lahko le naše stranke, merilo pa mednarodna konkurenčnost. Uprava banke kot ekipa strokovno, odgovorno, transparentno in neodvisno od političnih ali kakršnihkoli drugih neprimernih vplivov nadaljuje prestukturiranje banke, v sodelovanju in z napori vseh zaposlenih. Cilj je drugačna, ponovno ugledna in mednarodno konkurenčna, vzdržno uspešna banka. Za vse nujno potrebne in želene spremembe pa je ključ prav sprememba poslovne etike in kulture integritete, negovanje odnosa s strankami in gradnja zaupanja.

Več podrobnosti v zvezi z zaposlitvijo novega direktorja Centra za skladnost poslovanja NLB je zainteresiranim na voljo na spletnih straneh banke:
http://www.nlb.si/sporocilo-za-javnost-11-4-2014-1
http://www.nlb.si/sporocilo-za-javnost-3-4-2014
http://www.nlb.si/sporocilo-za-javnost-27-3-2014
http://www.nlb.si/sporocilo-za-javnost-25-3-2014-1