O-STA

SZJ: Komu je namenjen Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino?

Vlada je na včerajšnji seji, na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sprejela Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino, ki je dokument, ki operacionalizira Resolucijo o Nacionalnem programa za mladino, ki je bila sprejeta oktobra 2013.

Na Mladinskem svetu Slovenije smo v preteklih mesecih opozarjali, da vlada zamuja s sprejemanjem Izvedbenega načrta, zaradi česar implementacija Nacionalnega programa za mladino na nekaterih področjih zamuja. Včeraj sprejeti Izvedbeni načrt pa žal ne bo v ničemer prispeval k hitrejšemu in bolj celovitem izvajanju Nacionalnega programa za mladino.

Pred sprejetjem na vladi, bi moral Izvedbeni načrt obravnavati tudi Svet Vlade RS za mladino, kar se kljub pozivom, ki so jih članice in člani Sveta naslovili na pristojne odločevalce, ni zgodilo. Pri celotni zadevi pa je najbolj zaskrbljujoča vsebinska pomanjkljivost Izvedbenega načrta. Ta se kaže v navajanju niza nelogičnih navedb za reševanje nekaterih problematik mladih opredeljenih v nacionalnem programu, eno področje (bivanjska problematika mladih) pa je ostalo celo brez vsakršnega ukrepa.

Če bi vlada upoštevala dogovor o obravnavi Izvedbenega načrta na Svetu Vlade RS za mladino, do tega zagotovo ne bi prišlo, ker bi predstavniki mladih opozorili na pomanjkljivosti dokumenta in se ne bi strinjali z nadaljevanjem postopka sprejemanja načrta, dokler te ne bi bile odpravljene. Na Mladinskem svetu Slovenije smo razočarani nad odnosom odločevalcev do mladih, kot ga ilustrira pomanjkljivo pripravljen Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino.

Od vlade pričakujemo, da bo sprejeti Izvedbeni načrt, v sodelovanju s predstavniki mladih, ustrezno popravila in ga pred ponovnim sprejemanjem na vladi poslala v obravnavo Svetu Vlade RS za mladino.

Mladinski svet Slovenije