O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - 6. izredna seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 23. april 2014 - Včeraj popoldne so se svetnice in svetniki Sveta Mestne občine Velenje zbrali na 6. izredni seji, kjer so na podlagi tajnega glasovanja volili predstavnike v volilno telo za volitve člana državnega sveta in kandidata za državnega svetnika.

Točki (Predlog Sklepa o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in Predlog Sklepa o določitvi kandidata za člana državnega sveta) je predstavil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja.

Kot predstavniki v volilno telo za volitve člana državnega sveta so bili na podlagi volitev imenovani Terezija Jaklič, Marija Marjana Koren, Srečko Korošec, Srečko Meh, Ignac Novak, Bojan Škarja in Bojan Voh.

S Sklepom o določitvi kandidata za člana državnega sveta pa je bil imenovan Bojan Kontič, ki je bil tudi edini kandidat.