O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Izdelan projekt za kolesarsko pot Huda luknja

Velenje, 24. april 2014 - Konec marca smo prejeli izdelan projekt za kolesarsko pot Huda luknja, ki ga je za Mestno občino Velenje, na podlagi javnega naročila, izdelalo podjetje Cestni inženiring, d. o. o., iz Maribora (pogodbo podpisali septembra 2013). Projekt bomo dali v recenzijo, ki pa jo bo zaradi hitrejšega postopka, kljub temu, da gre za državni projekt, naročila in plačala občina.

V letu 2014 bomo nadaljevali s pridobivanjem projektne dokumentacije, in sicer na ravni Projekta gradbenih del (PGD) in Projekta za izvedbo (PZI).

Pri projektu sodelujemo z Občino Mislinja in z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

Kolesarska pot Huda luknja predstavlja povezavo med Mestno občino Velenje in naseljem Dolič v Občini Mislinja ter obsega 9, 3 kilometra poti. Na tej razdalji pot kar šestkrat prečka reko Pako in državno cesto ter trikrat zavije v tunel. Poteka po trasi nekdanje železnice med Velenjem in Dravogradom.
Zaradi zahtevnosti terena (soteska), bližine reke Pake, varovanih območij naravne dediščine, potrebne obnove tunelov in izgradnje novih prehodov čez državno cesto in Pako (zagotovitev ustrezno visokih mostov) so posegi za izgradnjo kolesarske poti zelo zahtevni in povezani z visokimi stroški. Po prvih ocenah bo vrednost investicije znašala med 3 in 3,5 milijona evrov. Izgradnja poti je zato v veliki meri odvisna od uspešnosti pridobivanja evropskih sredstev.
Kolesarsko pot bo izvedla Direkcija Republike Slovenije za ceste, saj povezava predstavlja del državnega kolesarskega omrežja. Ko bo pot izgrajena, se bomo lahko iz Velenja s kolesom varno pripeljali skozi sotesko Pake do Mislinjske doline, naprej do Dravograda ter pot nadaljevali ob Dravi proti Mariboru ali Avstriji.