O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Pogodba za izgradnjo večnamenskega športnega parka podpisana

Velenje, 25. april 2014 - Včeraj popoldne sta župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in

direktor podjetja RGP, d. o. o., dr. Marjan Hudej podpisala pogodbo za izgradnjo večnamenskega športnega parka v krajevni skupnosti Konovo.

Vrednost investicije znaša 552.902,30 evra (z vključenim DDV), Mestna občina Velenje pa je od Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov uspela pridobiti sredstva v višini 89.839 evrov. Predvideni rok dokončanja del je 1. oktober 2014.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je izrazil zadovoljstvo, da so kljub različnim pogledom na ureditev športnega parka prišli do soglasja. Konovo in novonastalo naselje Šalek potrebuje prostor, ki bo namenjen druženju, zabavi, športu, hkrati pa dejavnosti, ki se bodo odvijale v športnem parku, ne bodo motile mir okoliških prebivalcev.

Drago Martinšek vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje je povedal, da je bilo na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje RGP, d. o. o. V športnem parku je predvidena ureditev otroškega igrišča, športnih igrišč, večnamenske zelene površine, ruskega kegljišča in parkirišč. Namenjen bo tako mlajši kot tudi starejši populaciji, dostopi pa bodo prilagojeni tudi invalidnim osebam.

Direktor podjetja RGP, d. o. o., dr. Marjan Hudej se je zahvalil za izkazano zaupanje. Poudaril je, da bodo pri izvedbi del poskušali čim manj posegati v življenje okoliških prebivalcev in bodo dela izvedli v predvidenem roku.