O-STA

SZJ: Manifest mladih - za Evropski parlament po meri mladih

Na Mladinskem svetu Slovenije smo pripravili Manifest mladih, in sicer z dvema namenoma. Na eni strani smo z vključevanjem mladih v pripravo Manifesta želeli okrepiti zavedanje mladih, da tudi evropska raven pomembno vpliva na njihova življenja, zato je pomembno, da se udeležijo evropskih volitev. Hkrati pa želimo kandidate za poslance v Evropskem parlamentu seznaniti s pričakovanji in problemi mladih. Od bodočih poslancev pričakujemo, da bodo v primeru izvolitve v Evropski parlament naša pričakovanja upoštevali in si prizadevali za izboljšanje položaja mladih.

Z Manifestom mladih želimo kandidate za poslance v EP opozoriti na ključne problematike, povezane z mladimi, ter hkrati povedati, kaj lahko poslanci Evropskega parlamenta naredijo za izboljšanje položaja mladih. Vsebina manifesta je delno povzeta po dokumentu Evropskega mladinskega foruma - krovne organizacije mladih v Evropi - temu pa smo dodali še nekatere podrobnosti oz. področja, ki so po našem mnenju posebej pomembna z vidika mladih v Sloveniji.

Manifest se osredotoča na področja, ki so (ali pa bi po našem mnenju morale biti) v pristojnosti Evropskega parlamenta. V dokumentu je tako tudi nekaj zadev, ki so vezane izključno na nivo Evropske unije (npr. Varuh pravic mladih), pa tudi nekaj takih, ki morda niso tako pereče v Sloveniji, jih pa kljub temu podpiramo zaradi naših vrstnikov v drugih evropskih državah (npr. liberalizacija vizumskega režima).

Manifest mladih ima štiri dele:

V prvem delu govori o ključnih področjih za osamosvajanje mladih: (1) o potrebi po dostopnem in kakovostnem izobraževanju mladih, (2) o reševanju brezposelnosti, (3) o pravicah mladih zaposlenih, (4) o uresničevanju Jamstva za mlade ter (5) o bivanjski oz. stanovanjski problematiki mladih. Slednja trenutno še ni uvrščena na agendo EU, bi si pa zelo želeli, da se to spremeni, saj gre za enega od dveh ključnih pogojev (polega zaposlitve) za osamosvojitev mladih.

V drugem delu se dotaknemo nekaterih področij, ki se nanašajo predvsem na socialno vključevanje mladih posameznikov: (1) preprečevanje diskriminacije, (2) socialna varnost, (3) mobilnost in (4) aktivno državljanstvo.

Tretji del se nanaša na vključevanje mladih in mladinskih organizacij v oblikovanje politik na ravni Evropske unije.

Pri četrtem delu (zadnji dve zahtevi) pa smo želeli opozoriti na trajnostni vidik delovanja EU, tako v smislu ravnanja z okoljem in zdravja, kot tudi vidik ravnanja z viri - kjer želimo opozoriti na medgeneracijsko pravičnost. Skratka, nosilce oblasti želimo pozvati, naj ravnajo preudarno in bodo pozorni na to, kaj zapuščajo naslednjim generacijam.

Manifest bomo posredovali vsem listam, ki bodo kandidirale na volitvah, od njih pa pričakujemo tudi odziv. V drugi polovici maja pa bomo pripravili še soočenje kandidatov na temo mladih, kjer jih bomo pozvali k podpori našim zahtevam.