O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Razpis za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav

Velenje, 6. maj 2014 - Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Priložnosti/Javne objave) smo objavili Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2014.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot (PE).

Višina sofinanciranja je tisoč evrov na stanovanjski objekt, ki se priključi na malo komunalno čistilno napravo.

Upravičenci do nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav so fizične osebe - lastniki obstoječih stanovanjskih objektov. V primeru izgradnje skupne male komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije lastnik zemljišča, na katerem bo zgrajena skupna mala komunalna čistilna naprava. Investitorji medsebojno razmerje uredijo s posebno pogodbo, ki jo priložijo k skupni vlogi.

Sredstva lahko dobijo samo fizične osebe in le za čiščenje komunalnih odpadnih vod iz gospodinjstva v stanovanjskem objektu.

Besedilo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo lahko dobite na spletni strani Mestne občine Velenje ali v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje; klet, soba št. 10).

Vloge bomo sprejemali do vključno 31. avgusta 2014.