O-STA

Mobitel komercialno ponuja tehnologijo GPRS

Omrežje je tehnično in informacijsko pripravljeno - V začetnem, promocijskem obdobju bodo priklop, naročnina in uporaba Mobitel GPRS brezplačni - Na voljo tudi mobilniki in druga oprema po promocijskih cenah

Z današnjim dnem je družba Mobitel začela komercialno ponujati tehnologijo GPRS. V okviru promocijskega obdobja, ki bo trajalo do oktobra, bodo lahko naročniki Mobitel GSM, ki bodo naročili vklop GPRS-a, storitve uporabljali brezplačno. Na zahtevo pa bodo lahko prejeli natančen izpis prometa (količine prenešenih podatkov). Ker pa pogojuje uporaba nove tehnologije telefon, ki podpira prenos podatkov GPRS, omogoča Mobitel vsem naročnikom Mobitel GSM (in tistim, ki bodo v tem obdobju to postali) nakup GPRS mobilnikov Ericsson R520 in Motorola T260 po promocijskih cenah in brez posebnih pogojev. Telefoni so prirejeni za uporabo v omrežju Mobitel GSM.

Prvi klic na platformi GPRS je vzpostavil britanski operater BT Cellnet aprila lani, danes jo od več kot 400 operaterjev, ki so vzpostavili GSM sistem, ponuja približno 50, nekaj nad 20 operaterjev pa storitev še preizkuša (vir: GSM Association). Mobitel je začel uvajati tehnologijo že v drugi polovici lanskega leta, od danes naprej pa jo komercialno ponuja na tržišču, saj je na trgu dovolj aparatov, da je mogoče tehnologijo GPRS ponuditi najširšemu krogu naročnikov.

V tem trenutku Mobitelov GPRS omogoča dostop do interneta in WAP-a, v kratkem bo možno s pomočjo GPRS dostopati tudi do intranetov, predvidoma do konca letošnjega leta pa bodo Mobitelovi naročniki storitve GPRS lahko uporabljali tudi v omrežjih Mobitelovih roaming partnerjev - seveda tistih, ki so že uvedli to tehnologijo. Trenutna zmogljivost GPRS v Mobitelovem omrežju zadošča za 30.000 uporabnikov in "pokriva" območje celotne Slovenije, GPRS terminalna oprema pa trenutno omogoča prenosne hitrosti do 40,2 kbit/s.

Bistvena novost GPRS je tudi drugačen način zaračunavanja storitev: medtem ko je bilo v sistemu GSM možno zaračunati samo trajanje podatkovne zveze, imajo v GPRS operaterji več možnosti: da storitve zaračunajo glede na količino prenešenih podatkov, glede na čas trajanja zveze ali pa uporabijo kombinacijo obojega. Mobitel bo v promocijskem obdobju, ki bo trajalo do jeseni, uporabo GPRS storitev svojim naročnikom Mobitel GSM ponujal brezplačno, vsi pa bodo po naročilu lahko prejeli izpis opravljenega prometa.

V prvi fazi uvedbe nove tehnologije na trg je bistvenega pomena izobraževanje uporabnikov in seznanjenje z novostmi in prednostmi, ki jih prinaša GPRS, zato želi Mobitel uporabo te storitve omogočiti čim širšemu krogu svojih Mobitel GSM naročnikov. V Mobitelovih centrih sta po promocijskih cenah naprodaj mobilnika Ericsson R520 in Motorola T260 (cena obeh mobilnikov znaša 74.900 sit), po promocijski ceni 199.000 sit pa je naprodaj tudi paket z mobilnikom Ericsson R520 in dlančnikom iPAQ. Prav tako je vsem naročnikom na voljo pisno gradivo z navodili in priporočili za uporabo, v Centru za pomoč naročnikom pa bodo uporabnikom svetovali posebej za to usposobljeni svetovalci.