O-STA

Mobigostovanje odslej vkjučeno avtomatsko

Od 20. aprila Mobiuporabnikom za vklop ali izklop Mobigostovanja brez naročila ne bo več potrebno klicati na avtomatski odzivnik 125, saj bo storitev vsem uporabnikom že sistemsko vključena.

Od 20. aprila bo Mobigostovanje brez naročila že avtomatsko vključeno vsem Mobiuporabnikom, tako da jim za vklop ali izklop ne bo več potrebno klicati na avtomatski odzivnik 125. Mobiuporabniki v tujini lahko sprejemajo klice in SMS-e ter pri operaterjih, ki podpirajo odhodne povratne klice, tudi kličejo s pomočjo že znanega ukaza ukaznega niza *125*xxxxxxxx#.

Vrednosti opravljenih odhodnih in sprejetih dohodnih klicev sproti zmanjšujejo dobroimetje na računu Mobi. Prav zato Mobitel svetuje, da se pred odhodom preveri stanje na računu Mobi.

Poleg Mobigostovanja brez naročila pa lahko Mobitelovi uporabniki v 100 državah sveta (tudi v Južni Koreji) gostujejo tudi po naročilu. Mobiuporabnikom je t. i. popolni roaming že znana storitev. Poleg opravljanja odhodnih in sprejemanja dohodnih klicev omogoča tudi uporabo dodatnih storitev, ki jih ponuja omrežje GSM operaterja, pri katerem Mobiuporabnik gostuje. Mobigostovanje po naročilu priporoča Mobitel predvsem za daljša bivanja v tujini.

Za uporabo te storitve je potrebno v enem od Mobitelovih centrov oddati vlogo za Mobigostovanje po naročilu in imeti na računu Mobi najmanj 5.000 SIT dobroimetja za vsak mesec gostovanja. Klice je možno v tujini sprejemati, dokler je stanje na računu Mobi pozitivno, za odhodne klice in uporabo dodatnih storitev pa dobijo Mobiuporabniki račun po pošti.