O-STA

V znamenju novih storitev

Mobitel je v letu 2001 posloval uspešno - Zadržal je več kot 80-odstotni tržni delež, povečal število uporabnikov za 231.200 in jih imel ob koncu leta več kot 1,2 milijona, skupni odhodni promet se je približal 1,4 milijardam minut - Uvajal je nove storitve in aplikacije, vstopil je na področje mobilnega plačevanja

Leto 2001 je na področju mobilnih telekomunikacij v Sloveniji zaznamovalo predvsem zaostrovanje konkurenčnih pogojev, spremenila so se tudi nekatera lastniška razmerja na trgu mobilnih telekomunikacij in v slovenski prostor so bolj aktivno kot prej vstopili veliki evropski operaterji. Za slovenski trg je bilo tudi v letu 2001 značilno nadaljnje nominalno zniževanje cen storitev mobilnih telekomunikacij in dodatno relativno zniževanje cen zaradi inflacije, zaradi česar so cene mobilne telefonije v Sloveniji med najnižjimi v Evropi. V svetu je bilo opaziti trend umirjanja rasti števila uporabnikov in prometa.

Kljub temu je Mobitel posloval uspešno. Zadržal je več kot 80-odstotni tržni delež in povečal število aktivnih uporabnikov GSM omrežja za 231.200. Ob koncu leta 2001 je tako Mobitelovi omrežji uporabljalo skupno več kot 1,2 milijona ljudi. Odhodni promet se je približal 1,4 milijardam minut, kar je za 400 milijonov minut več kot v letu 2000.

Družba Mobitel je v letu 2001 dosegla 58,2 milijarde tolarjev prihodkov od prodaje (leto poprej 47,7 milijarde), in + 15,8 milijarde EBITDA (leto poprej + 14,3 milijarde). Čisti dobiček po obdavčitvi za leto 2001 znaša 3,7 milijarde.

V nadaljnji razvoj omrežij in uvajanje novih storitev je Mobitel investiral 31 milijard tolarjev. Poleg povečanja zmogljivosti omrežij in nadaljnjega povečevanja pokritosti prebivalstva s signalom je nadgradil omrežje GSM 900 z omrežjem GSM 1800 ter uvedel tehnologijo GPRS. Delež prekinjenih zvez je 0,5 odstoten, kar je desetkrat manj od dopustnega števila prekinjenih zvez po koncesijski pogodbi, hkrati pa to tudi pomeni, da se Mobitelovo omrežje po kakovosti uvršča med najboljša na svetu. Predvsem zaradi kakovostnega delovanja in ustrezne konfiguracije se je tretji slovenski mobilni operater odločil, da z Mobitelom sklene pogodbo o nacionalnem roamingu in tako svojim uporabnikom omogoči uporabo Mobitelovih omrežij.

Mednarodno sodelovanje se je v letu 2001 nadaljevalo z nič manjšo intenzivnostjo kot pretekla leta. Mobitel je sklenil 33 novih roaming pogodb: ob koncu leta 2001 so Mobitelovi uporabniki lahko gostovali v omrežjih 214 operaterjev v 98 državah po vsem svetu, danes pa se je število držav, kjer je možno gostovanje, povzpelo že na 100. Kot zadnja se je na spisek uvrstila Južna Koreja.

Mobitel je v letu 2001 uvedel številne nove storitve in aplikacije, pridobil je tudi koncesiji za GSM 1800 in UMTS.

Razširil je ponudbo vsebin in dostopovnih kanalov: danes imajo uporabniki na voljo štiri postaje (glasovno, SMS, WAP in internetni portal pink ponk), kjer lahko dobijo vsebine s področja novic, informacij in zabave.

Z uvedbo storitve Moneta je vstopil v sfero mobilnega plačevanja, ki ga pospešeno razvija in nadgrajuje: poleg plačevanja na internetu lahko Mobitelovi naročniki z mobilnikom plačujejo tudi na prodajnih avtomatih, v pripravi je tudi že možnost plačevanja na POS terminalih. Tudi na tem področju je Mobitel med prvimi operaterji v Evropi.

Preko foruma M-vrata je Mobitel k sodelovanju povabil razvijalce novih aplikacij. V dveh mesecih je število ponudnikov doseglo 400, z 20 ponudniki aplikacij pa so že tudi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju.

Napovedujemo, da se bo v letu 2002 število uporabnikov povečalo za 106.000, odhodni promet pa približno za 290 milijonov minut. Prihodki od prodaje bodo znašali 63 milijard tolarjev, v načrtu je nadaljnji razvoj storitev na GSM in GPRS tehnologiji. Že v marcu bomo predstavili storitev MMS (multi media services), pred prvim majem pa bomo uvedli storitve, temelječe na poziciji uporabnika in omogočili prvi klic v UMTS okolju.