O-STA

Vabilo na 3. sestanek delovne skupine v okviru projekta Občina po meri invalidov (22. maj 2014)

Vljudno vabljeni na 3. sestanek delovne skupine v projektu "Občina po meri invalidov", ki bo v četrtek, 22. maja 2014, ob 11. uri v mansardi Vile Biance.

Medijem, invalidskim društvom ter organizacijam, ki se pri svojem delu srečujejo z invalidi, bomo predstavili nov Vodnik za invalide, ki ga je v začetku maja 2014 izdala Mestna občina Velenje. Vsi predstavniki društev bodo prejeli vodnike, ki jih bodo nato razdelili med svoje člane, zato bi bilo dobro, da se sestanka udeleži vsaj en predstavnik iz vsakega društva. Nekaj izvodov bomo razdelili tudi med ustanove s področja zdravstva in sociale.

Dnevni red:

1. Uvodni pozdrav predsednice delovne skupine Sonje Bercko

2. Predstavitev Vodnika za invalide medijem in drugim zainteresiranim v skupnosti

3. Kratka predstavitev dosedanjega dela delovne skupine

4. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega sestanka

5. Razno

Prosimo vas, da nam sporočite, če se sestanka ne boste mogli udeležiti

(telefon: 03/8961 681; e-naslov: katja.remicnovak@velenje.si)

Vabljeni!

Predsednica delovne skupine

Sonja Bercko

Vabljeni:

 • Sonja Bercko, Inštitut Integra Velenje
 • Valter Golob, Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline
 • Janko Lukner, HTZ Velenje
 • Gašper Koprivnikar, MOV - Urad za komunalne dejavnosti MOV
 • Biserka Plahuta, Ljudska univerza Velenje
 • Ilinka Filipovič, HTZ Velenje
 • Urška Gaberšek, TIC Velenje
 • Katja Remic Novak, MOV - Urad za družbene dejavnosti MOV
 • Drago Martinšek, MOV - Urad za družbene dejavnosti MOV
 • Nevenka Lempl - zunanja sodelavka
 • Zoran Breznik, ZZZS OE Ravne na Koroškem, Izpostava Velenje
 • Tadeja Dremel, ZPIZ, OE Ravne na Koroškem, Izpostava Velenje
 • Jože Zupančič, Zdravstveni dom Velenje
 • Mag. Sabina Grm, Lekarna Velenje
 • Lidija Hartman Koletnik, Center za socialno delo Velenje
 • Violeta Potočnik Krajnc, Dom za varstvo odraslih Velenje
 • Darija Lesnjak, Varstveno delovni center SAŠA
 • Zdenko Kikec, Zdravniško društvo Velenje
 • Janez Kramar, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje
 • Branka Drk, Društvo za boj proti raku Velenje
 • Zvonka Sevšek, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije Pot k okrevanju,
  organizirana skupina za samopomoč ženskam z rakom dojke Velenje
 • Romana Praprotnik, Društvo diabetikov Velenje
 • Jožica Zajc, Združenje multiple skleroze Slovenije, Savinjsko-Šaleška podružnica
 • Janja Rednjak, Društvo bolnikov z osteoporozo Šaleške doline
 • Franc Forštner, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje
 • Mateja Potočnik, Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, sekcija Celjsko-Koroške regije
 • Dušan Dolinar, Šaleški koronarni klub
 • Ladislav Bračič, Društvo Invalid Konovo
 • Slobodan Petrović, Društvo Sožitje Velenje
 • Slavka Mijoč, VID Vseživljenjsko izobraževalno društvo
 • Tatjana Belaj, Slovensko društvo Hospic
 • Zoran Janžovnik, Humanitarno ekološko društvo Najdi nas
 • Alojz Leskovšek, Društvo upokojencev Šentilj
 • Črtomir Urbašek, Društvo upokojencev Velenje
 • Marija Vrtačnik, Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje
 • mediji