O-STA

NLB pomaga prizadetim v nedavnih poplavah v BiH in Srbiji

Med tistimi, ki jim je vodna ujma v precejšnem delu Bosne in Hercegovine ter Srbije prizadejala škodo in jih ogrozila, so tudi sodelavci in sodelavke, zaposleni v članicah NLB Skupine ter njene stranke s teh območij. Pristojne službe v NLB so že organizirale aktivnosti za čimprejšnjo pomoč prizadetim v poplavah.

NLB Skupina je na s poplavami ogroženem področju prisotna s tremi bankami članicami. Trenutno je največ škode doživela NLB Razvojna banka s sedežem v Banjaluki, kjer krizna ekipa predano deluje že od začetka naravne katastrofe. V NLB Banki Tuzla so uspeli pravočasno zaščititi vse poslovalnice in se zaenkrat posvečajo tistim zaposlenim, ki so v preteklih dnevih utrpeli škodo na svojih domovih. Iz Srbije zaenkrat še ne poročajo o škodi, so pa v pričakovanju naslednjega poplavnega vala v stalni pripravljenosti, zato smo v nenehnem kontaktu z NLB banko Beograd.

Akcija zbiranja humanitarnih prispevkov za naše sodelavce

Zaposleni v NLB d.d. in v preostalih članicah NLB Skupine smo se organizirali podobno, kot tudi že v preteklih primerih elementarnih nesreč v Sloveniji.
Za sodelavce v NLB Skupini, ki so jih prizadele poplave, bomo zbirali denarne humanitarne prispevke. Zbrana sredstva bodo najbolj pomoči potrebnim razdelile banke članice Skupine na ogroženih območjih.

Prostovoljna pomoč humanitarnim organizacijam

NLB kot družbeno odgovorno podjetje ceni prostovoljstvo svojih zaposlenih in omogoča, da en dan na leto izkoristijo plačano odsotnost z dela za to poslanstvo. V luči aktualnih dogajanj v regiji, bodo zaposleni ta dan lahko izkoristi tudi za pomoč organizacijam, ki v zadnjih dneh organizirajo dobrodelne aktivnosti.

Prostovoljna nakazila za akcije Rdečega križa Slovenije in Slovenske karitas so oproščena plačila provizije

Vsa nakazila za humanitarne akcije, ki jih za namen zbiranja sredstev za prizadete na področju poplav v Srbiji in Bosni in Hercegovini organizirata Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas, so oproščena plačila provizije na bančnem okencu, prek NLB Klika (med plačili je potrebno izbrati možnost Nakazilo v humanitarne namene), NLB Teledoma in NLB Proklika.