O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Gugalnica za gibalno ovirane otroke tudi v Velenju

Velenje, 26. maj 2014 - V četrtek, 29. maja 2014, bomo ob 10. 30 na centralnem otroškem igrišču v Velenju namenu predali gugalnico za gibalno ovirane otroke.

Mestna občina Velenje se je kot ena izmed prvih občin pridružila projektu Nasmeh z gugalnice, ker želimo tudi gibalno oviranim otrokom omogočiti aktivno preživljanje prostega časa, možnost igre, vključevanje v družbo, spoznavanje novih prijateljev ... Pomembno je, da se otroci tudi na otroških igriščih družijo z otroki s posebnimi potrebami in učijo strpnosti do drugačnih.

Vrednost investicije z vključenim davkom na dodano vrednost znaša 3.652,60 evra. V znesek so všteti vsi stroški nabave in montaže gugalnice ter blažilne podlage.

Nasmeh z gugalnice je projekt Viste, zavoda za razvoj vrednot Murska Sobota, z namenom obogatiti otroška igrišča v Sloveniji z gugalnicami za gibalno ovirane otroke. Projekt, ki ga je potrdilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, je skladen z Akcijskim programom za invalide 2014-2021, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 9. januarja 2014.

Mestna občina Velenje je občina prijazna invalidom, starosti prijazno mesto, mladim prijazna občina in otrokom prijazno Unicefovo mesto, 22. maja 2014 pa smo prejeli tudi naziv Prostovoljstvu prijazno mesto.