O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Monitoring vode Velenjskega jezera

Velenje, 10. junij 2014 - Mestna občina Velenje je tudi letos naročila monitoring Velenjskega jezera, s pomočjo katerega bomo naše občanke in občane pa tudi obiskovalce lahko seznanjali s kakovostjo jezerske vode z vidika primernosti za kopanje. V času kopalne sezone bomo redno spremljali kakovost vode Velenjskega jezera na območju pri čolnarni.

Rezultati tedenskih meritev bodo dostopni na naslovni strani spletne strani Mestne občine Velenje www.velenje.si ter izobešeni pri čolnarni in v recepciji Kampa Jezero.

Vzorčenje in analize vode bo opravljal Inštitut za ekološke raziskave ERICo, d. o. o., Velenje. Prvo vzorčenje bodo opravili že v prihodnjem tednu - rezultati bodo predvidoma objavljeni v petek, 27. junija.

Na spletni povezavi http://www.velenje.si/3969 so dostopni rezultati monitoringa iz leta 2012 in 2013, iz katerih je razvidno, da je v času vzorčenja kakovost Velenjskega jezera pri čolnarni ustrezala standardom za kakovost kopalnih voda po Uredbi o opravljanju kakovosti kopalnih voda (Ur. l. RS, št. 25/08).

Za monitoring Velenjskega jezera bo Mestna občina Velenje v letošnjem letu namenila 2.679,12 evra. Na podlagi rezultatov bomo lahko pripravili tudi strokovno utemeljitev za uvrstitev Velenjskega jezera na seznam kopalnih voda, kar bi pomenilo redno spremljanje kakovosti vode Velenjskega jezera s strani Agencije Republike Slovenije za okolje.